Barnperspektiv i Nackafallet/polygami

En syrisk man med 3 fruar och sammanlagt 16 barn har inom ramen för flyktingmottagandet placerats i Nacka kommun. Med hänvisning till ett barnperspektiv har ansvariga i kommunen köpt in 3 bostadsrätter till en kostnad av 14 miljoner för att kunna inhysa denna storfamilj.

Rimligheten i detta beslut har på varierande grunder ifrågasatts från olika håll. Det finns , menar vi, mycket starka skäl att ifrågasätta lämpligheten av att låta barn växa upp i polygama familjer, då svenska lagar utan undantag förbjuder månggifte. Dessutom är jämställdheten mellan män och kvinnor ett fundament i svensk demokrati. För en lyckad integration i Sverige behöver barn lära sig detta under uppväxten.

Barnperspektivet talar därför snarare för att storfamiljen bör få hjälp att bosätta sig i ett land närmare Syrien där lagstiftningen tillåter och omgivningen öppet tolererar månggifte.

Frågan är dessutom om kommunala skattemedel utifrån kommunallagens krav på likvärdig behandling av alla kommunens invånare kan användas på det sätt som skett i Nacka.

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***BRA initiativ om medling!

Under pågående mötet med FN:s generalförsamling har statsminister Löfven i enskilt samtal med USA:s president,  Donald Trump,  erbjudit svenska medlingsinsatser i den eskalerande konflikten med Nordkorea. En välkommen sansad röst mitt under det upptrappade, barnsliga men ändå farliga ordkriget.

Sverige har liksom övriga nordiska länder omfattande erfarenheter av medlingsinsatser. Här finns också extra förutsättningar. Dels är vi ju just nu medlem i FN:s säkerhetsråd och dels är vi bland de få västländer som har egen ambassad och upparbetade diplomatiska kontakter i Pyongyang.

En utveckling mot krig med oöverskådliga konsekvenser för människor och miljö MÅSTE undvikas! Det är bara att önska svenska  UD framgång i initiativet!

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

***Lika oacceptabelt som svårbegripligt—växande klanenklaver i Sverige 2017 !?!

Läste igår en artikel i GP om klanlika förhålladen i en del stadsdelar/utanförskapsområden i Göteborg. Allt med rötter i Libanon .Citerar följande från artikelns inledning:

I våras skrev GP flera artiklar om en släktkonstellation som genom sin närvaro och utbredning påstås utöva ett stort inflytande på civilsamhället i främst Angered, Gårdsten, Hammarkullen och Hjällbo.

En väsentlig del av männen i gruppen figurerar i belastningsregistret.

Enligt Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef i Nordost, har det emellanåt handlat om grov kriminalitet:

– De har ingått i förundersökningar som rör mord, utpressning, vapenbrott, narkotikabrott, misshandel och olaga hot. Merparten av de manliga individerna i den här sammanslutningen har haft problem med att etablera sig i landet. Många av dem redovisar ingen taxerad inkomst alls, sade Merlander under en rättegång i april.(slut citat)

Utvecklingen mot alltflera klanstyrda parallellsamhällen är på många sätt skadlig för landet särskilt vad gäller tilltron till demokratisk styrning och rättssamhället. Bör alltså klart klassas som systemhotande. Förutom sociala och miljöförbättrande åtgärder i utanförskapsområden, behöver de nuvarande polisiära resurserna förstärkas med välutrustade enheter typ gendarmeri som kontinuerligt kan hålla kriminella nätverk under stenhårt tryck.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Befogad oro för konflikter och ordningsstörningar i Göteborg 2017-09-30…..

Polisen i Göteborg har givit nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, demonstrationstillstånd 2017-09-30 för väg förbi Bokmässan som har ett stort antal besökare och aktiviteter och förbi judisk synagoga där man just hela den aktuella dagen firar Försoningsdagen, Yom Kippur, judiskt tros viktigaste högtid under året. Samtidigt antyder medier att det också kan bli fråga om motdemonstrationer.

Bokmässans arrangörer och Judiska Centralrådet med flera har överklagat polismyndighetens beslut.

Med hänsyn bland annat till risken för sammanstötningar bör man på ansvariga myndigheter tänka ett varv till………….

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Signum:”Påven och patriarken vill ge ett hållbart svar på klimatförändringen”

VIKTIGT UTTALANDE återgivet  bland annat i den katolska tidskriften Signum

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

^^Trumps avhopp från Parisavtalet och sågning av Obamas miljöskydd slår redan tillbaka……..!?

Senaste veckan har vi fått en mängd information i olika medier om den fruktansvärda orkanen Harvey som med stor kraft slagit till mot och orsakat en ENORM förödelse i delstaterna Texas och Louisiana. Flera tiotals människor har omkommit , många skadats eller blivit hemlösa , och  de materiella skadorna uppskattas till hisnande summor över 100 miljarder $.

Av visst intresse är att ganska exakt en sådanhär katastrof för just Houstonområdet  Texas förutsågs av klimatexperter senast 16 juni i år i artikel i ansedda brittiska tidningen Guardian. Frågan var bara NÄR,  och det dröjde alltså 2 månader….. I andra sammanhang har andra klimatexperter beräknat att stormen förstärkts med 30% av människoskapade klimatförändringar.

Det är säkert ingen dålig gissning att amerikanska klimatförnekare fått det extra hett om öronen…..Kanske behövs snabbt nya avvägningar mellan våra gemensamma klimatintressen–BigBusiness och former av statsegoism…….

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***GRATTIS FINLAND !

finnish-flag-small

 

VI vill VARMT gratta FINLAND och förstås våra finska närstående till 100årsjubiléet av självständigheten !! NI är viktiga !!  // Kram

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment