*Fascinerande och något att fundera över JUST IDAG…

CITAT från spaceweather.com:

HAPPY PI DAY: March 14th (3.14) is  day, and all around the world pi-philes are celebrating one of the most compelling and mysterious constants of Nature. Piappears in equations describing the orbits of planets, the colors of auroras, the structure of DNA. The value of  is woven into the fabric of life, the universe and … everything.

Humans have struggled to calculate  for thousands of years. Divide the circumference of a circle by its diameter; the ratio is . Sounds simple, but the devil is in the digits. While the value of  is finite (a smidgen more than 3), the decimal number is infinitely long:

3.1415926535897932384626433832795
02884197169399375105820974944592307
81640628620899862803482534211706…more

Supercomputers have succeeded in calculating more than 2700 billion digits and they’re still crunching. The weirdest way to compute : throw toothpicks at a table or frozen hot dogs on the floor. Party time. (slut citat)

En som verkligen funderat över vår fysiska omgivning och vidgat vår kunskap var Stephen Hawking, som avled i morse. HAN är värd att hedras alldeles särskilt!

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

REKOMMENDATION OM VIDEOFILM

Sveriges Kvinnolobby driver tillsammans med Unizon och Roks en kampanj för att få till stånd en statlig utredning om hur spridningen av pornografi kan begränsas.

Unizon, som är en paraplyorganisation för 130 kvinno- och tjejjourer och andra stödverksamheter säger på sin internetsajt  bland annat så här i frågan(citat): Omfattningen och spridningen av kommersiell porr har ökat lavinartat under flera decennier, samtidigt har porren blivit mycket mer våldsam. Dagens porr visar bilder av gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och tjejer. Det är en total motsats till samhällets offentliga värderingar om jämställdhet. Insatser för att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer är verkningslösa om vi samtidigt tillåter porren finnas tillgänglig två klick bort i varje mobiltelefon (slut citat).

På Unizons sajt finns förutom omfattande rapport också länk till en videofilm som alla vuxna bör se och reflektera över. Vilka kvinno- och mansbilder vill vi ha med oss in i framtiden?? Vad vill vi ha  för samhälle??Vad säger våra politiker??

Den rekommenderade videofilmen, ”Pornland”, kan du se via följande länk:  http://unizon.se/pornland

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Citat från DN som passar in just på 8 mars…

Huvudledaren i DN handlar idag som sig bör om hur det går med jämställdhetsarbetet och jag väljer citera det mest positiva uttalandet:

Det finns skäl att vara stolt över det svenska jämställdhetsarbetet. The Economist sammanstället varje år ett ”glass-ceiling index”, ett glastaksindex. Med hjälp av olika parametrar tar tidningen fram en rankinglista över jämställdheten i arbetslivet i OECD-länderna. Årets index toppas av Sverige. (slut citat)

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

GroKo i hamn idag i BRD och kanske något för Sverige efter höstens riksdagsval……..

CDU/CSU+SPD nu alltså  sant—Grosse Koalition/GroKo– för en ny mandatperiod med ”Mutti”, Angela Merkel, som förbundskansler. Det ger förhoppningsvis viss ökad stabilitet inte bara för Tyskland utan för hela EU i tider av brexit, politisk oro i Italien, hotande av Trump oklokt initierat handelskrig och en fortsatt destabiliserande flykting-/migrationskris. Olja måste onekligen nu gjutas på vågorna…..

OCH så är det faktiskt också här hemma i egna landet. Mycket talar enligt min uppfattning för en blocköverskridande regering , rentav en GroKo-kopia m+s efter höstens riksdagsval, en stark regering kapabel att ta långsiktiga ibland impopulära  beslut i vissa  svåra akuta frågor. Sveriges problem stavas ju vårdkris, skolkris, utanförskapsområden med rekordhög grov kriminalitet samt bristande eller helt utebliven integration.  Dessutom mitt i allt detta ett rejält försämrat säkerhetspolitiskt läge och sannolikt en lågkonjunktur som kan påskyndas av ett Trumpskt handelskrig och dåligt förhandlingsresultat kring brexit. Riket är i detta läge otvivelaktigt betjänt av stor enighet och en extra  stark och smart regering.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Tänkvärt och kanske rentav på pricken sant….

Så här mitt i lättkränkthetens tidevarv finns det alltfler som sunt nog börjar på allvar undra vart vi är på väg. En av dem är uppenbarligen krönikören Clara Lidström i Expressen. I sin krönika idag  ger hon talande exempel på en både individuellt och sett i samhällsperspektiv direkt skadlig utveckling( läs själv och reflektera!). Hon avslutar sin krönika på följande kärnfulla sätt (citat):

Problemet är att vi lever i en tid där vi inte vill ta ansvar – bara utkräva det av andra. Och jag är rädd att vi uppfostrat en generation människor till att bli offer för omständigheterna. Som i stället för att hitta strategier för det svåra – vill slippa det svåra helt.  Men den inställningen gör oss inte till starka, fria människor. Det gör oss till krymplingar. (slut citat)

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Karin Bojs i DN: Flyg åtminstone med ögonen öppna

DN idag har ett alarmerande  reportage om pågående och accelererande klimat förändringar och dessas alltmer märkbara  konsekvenser för människorna och naturen i olika delar av världen. Mycket läsvärt och lärorikt.

I anslutning till reportaget ger DN:s vetenskapsreporter, Karin Bojs, i en krönika en sammanfattande bild av faktaläget i frågan. bland annat hon upp skadeverkningarna av flygets enorma koldioxidutsläpp liksom metanutsläppen till följd av den ökande konsumtionen av nötkött.  Kanske något att snarast allvarligt fundera över för oss alla….helst innan alla tåg har gått…

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Dags utreda omprövning av asylrättens omfattning och tillämpning i dagens kontext

På allt flera håll i Europa till exempel Danmark, Tyskland och Österrike diskuterar politiker i ledande politiska partier begränsningar i asylrätten. Bland skälen som nämns finns manipulering av asylskäl och rättvisa vad gäller verkliga behoven och olika uppfattningar om rimlighet och också vad välfärdssystemen orkar med.

I en intressant ledare i SvD idag tar Helena Rivière upp den brännande frågan i ett svenskt perspektiv. Hon avslutar ledaren på följande sätt (citat);

Det mest humana – eller minst inhumana – är att begränsa asylrätten till kvotflyktingar i samarbete med FN:s flyktingkommissariat, och göra det så tydligt att alla vet vad som gäller.(slut citat)

Enligt min uppfattning behövs en grundlig och snabb genomlysning och kursändring i frågan.

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment