LÄGG NER BEO I DESS NUVARANDE FORM! VERKSAMHETEN ÄR KLART KONTRAPRODUKTIV – RENTAV SAMHÄLLSSKADLIG….

Så här beskrivs Barn-och elevombudet (BEO)på hemsidan: BEO som arbetar mot kränkningar och mobbning ” kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. BEO finns på Skolinspektionen och utreder även anmälningar om kränkningar i skolan, på samma sätt som Skolinspektionen”.

BEO:s  uppdrag är i sig gott och hedervärt. Detta kan dock inte sägas om myndighetens tolkning av begreppet kränkning. Flera hårresande beslut om skadestånd har därför fattats helt i strid med sunt förnuft och nödvändig fostran av barn och unga.

Elever, som själva brutit mot skolans regler och betett sig illa/störande mot kamrater och lärare, har således kunnat få ersättning eftersom de – med rätta– blivit tillrättavisade eller måst lämna klassrummet på grund av sitt dåliga uppförande.

Detta märkliga förhållande har mer ingående belysts av Lisa Magnusson, en av DN:s ledarskribenter.

Vi delar hennes uppfattning helt och hållet och menar, att BEO:s agerande innebär en björntjänst för de berörda eleverna, som blir uselt rustade för sin roll som vuxna ansvarstagande samhällsmedborgare. En sådan myndighet behöver omorganiseras eller läggas ner.

Inger och Göran Wendelhof

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Kan vara den viktigaste klimatrapport du läst!!

Citat hämtade från en artikel i tidningen Expressen (2019-06-04):

”Existential climate-related security risk: A scenario approach” är en ny rapport som har tagit fram ett scenario som sträcker sig fram till år 2050, baserat på erkänd klimatforskning.

Bl a detta sägs i den alarmerande rapporten:

En miljard klimatflyktingar från tropiska områden, Amazonas och korallrev kollapsar, nationer suddas ut i stigande vattennivåer och kärnvapenkrig hotar.

Civilisationen som vi byggt upp under 2000 år kan gå under i kaos – år 2050.

Det är scenariot i en ny rapport om vad som riskerar att hända om vi inte inom en snar framtid ställer om industrin till nollutsläpp.

”Den mest rovdjursaktiga art som någonsin existerat”, skriver den australiska generalen Chris Barrie, i förordet.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Insiktsfull Björn Ranelid……

  • Författaren och tillika krönikören i Kvällsposten, Björn Ranelid, har i sin senaste, mycket uppmärksammade krönika tagit till storsläggan och beskriver Sveriges förhållande till den alltmer ökade gängkriminaliteten som ett rent krigstillstånd .   Han motiverar  denna beskrivning med en rad träffsäkra analyser i vilka han också kommer in på orsakerna till rådande läge. Krönikan, som vi hemma hos oss gärna instämmer i, rekommenderas varmt för läsning och reflektion.
Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

”Två minuter i midnatt”

Så lyder rubriken på ledarartikeln i Svenska FN-förbundets tidskrift Världshorisont (2-2019).

Texten inleds med ett citat från Bulletin of the Atomic Scientists websida, där dessa vetenskapskapsmän flyttar fram sin domedagsklocka för vår planet till två minuter i midnatt

Med midnatt åsyftas en global katastrof(kärnvapen och klimatförändringar).

Inte sedan 1952 har klockvisarna stått så nära midnatt som nu skriver dessa vetenskapsmän:

”Världsledarna har inte bara misslyckats med att hantera hotet från kärnvapen och klimatförändringar, de har förvärrat dem genom en blandning av provocerande uttalanden och handlingar som inkluderar vårdslös retorik och lättsinnigt trotsande av vetenskapliga fakta.”

Mot denna bakgrund och Sveriges samt vårt närområdes alltmer utsatta säkerhetsläge får man se den pågående debatten i SvD om den svenska säkerhetspolitikens mål och uppläggning. Den 8 juni argumenterade tre framstående, pensionerade diplomater under rubriken ” Sverige kan göra mer för avspänning i Europa” för ökade svenska diplomatiska insatser och initiativ till överenskommelser i förtroendeskapande lösningar av praktiska frågor typ transpondrar påslagna på alla flygplan i  området och samarbete internationellt främst genom EU och FN. Vår utrikesminister, Margot Wallström, anför i sin replik den 14 juni att trygghet är ett viktigt mål för den svenska politiken och utvecklar sin bild av utgångspunkterna och verktygen för detta. Wallström framhåller att: ” I linje med debattörernas resonemang är vi övertygade om att detta bäst befrämjas genom en aktiv diplomati, internationellt samarbete och ett starkt engagemang i EU och FN.”

Konstruktiva dialoger bör i varje läge eftersträvas!! I det längre perspektivet vore det ett klart framsteg att använda metoder från konfliktforskning och tillämpad historia.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Jenny Strömstedt om svenskarnas sexliv

I sin krönika i Expressen den 1 juni kommenterar Jenny Strömstedt  Folkhälsomyndighetens rapport om svenskarnas sexliv.   Bland annat berör hon de höga siffrorna för regelbundet porrtittande bland män (70%) och alldeles särskilt då för unga män med särskilt hög andel daglig konsumtion av porr.

Strömstedt är orolig över utvecklingen  och föreslår följande som motvikt (citat):

Porr driver avarter, förnedring och övergrepp och ökar avgrunden mellan män och kvinnor, det som förväntas och det som känns bra.

Sätt åldersgräns på porren, låt kloka pappor avkoda porren tillsammans med sina och andras söner, utlys en tävling för sexnoveller eller vad som helst som sätter fokus på egen fantasi och jämlikhet istället för andras rekonstruktion av mansdominerade övergrepp, GÖR NÅGOT helt enkelt innan ännu fler kvinnor och män är med om övergrepp som är påfallande lika porrens gränstestande.( slut citat)

Strömstedts resonemang måste tas på allvar. Dock bör både mammor /kvinnor och pappor/män -inte bara pappor – medverka aktivt i samtalet med sönerna eller andra unga män.

 

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

DN-ledare:EU visar att världen inte är dömd till krig och konflikt

Martin Liby Troein analyserar i en ledare i DN idag  delar av den ideologiska grunden till det lyckade fredsprojektet och den välståndsmässiga framgångssagan EU.

Citat:……..konflikt är inte en naturlag……. Genom att bejaka demokratin och bygga gemensamma institutioner har ett gäng stater som tidigare knappt klarade att leva med varandra format världens mest välståndsskapande samarbete.(slut citat)

Ledaren rekommenderas för genomläsning och begrundan inför morgondagens röstning  på förhoppningsvis ett EU-vänligt parti.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

^^^FARLIGA KRISER UNDER UPPSEGLING

Potentiellt mycket farliga konflikter eskalerar just nu inför världens ögon utan att världssamfundets organ gör tillräckligt för att stoppa dem medan tid finns. Vanliga misstag som  felbedömningar av åtgärder och rykten kan lätt utlösa katastrofer man egentligen inte vill ha.

De två konflikter jag har i fokus är det begynnande handelskriget USA–Kina samt det timme för timme alltmer spända förhållandet USA–Iran.

EU och Sverige bör kunna medverka med konstruktiva idéer och vad gäller mellanöstern medlingserbjudanden. GÖR DET!!

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment