Några tankar inför COP24 i Katowice…

Endera klarar vi de stora klimat- och miljöutmaningarna eller också riskerar vi enorma problem och i förlängningen vår civilisations undergång. Om detta är en majoritet seriösa forskare och andra insatta bedömare alltmer överens. Nya rapporter från bl.a WMO  är vidare mycket alarmistiska vad gäller klimatförändringarna och deras hastighet.

Ett sunt tecken i tiden är  medvetna ungdomar som  oroas över perspektiven framåt och därför partiellt skolstrejkar som klimataktivister för att påverka våra politiker nu närmast inför FN:s klimatkonferens  i den starkt miljöpåverkade polska kolgruvestaden  Katowice 3 dec—14 dec.  I Sverige togs initiativet av 15-åriga Greta Thunberg, som tack vare sin aktivism blivit inbjuden till klimatmötet.

Mänskligheten måste helt uppenbart ta ut en ny kurs inför framtiden  och ansvaret för detta delar vi alla.  Vi hoppas att detta tydliggörs än mer än hittills i de resultat konferensen utmynnar i. Vi önskar fortsatt framgång för unga klimatkämpar som Greta Thunberg och för det växande antaler vintage- influencers, som vill påverka våra förödande konsumtionsvanor!

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

DN:Stoppa Malmös skattebetalade lyxboende för brottslingar!

Malmös misskötta politiska styre slår nu nya rekord och överträffar sig självt i naivitet och stolliga kontraproduktiva åtgärder– till råga på allt indirekt delvis med skattepengar från oss i andra  kommuner som bidrar med en fjärdedel (!!)  av  Malmös havererade ekonomi.

De nya, grava missförhållandena har avslöjats av SVT och kommenteras utförligt starkt kritiskt på ledarplats i DN.

Den beskrivna hanteringen av gängkriminella med erbjudande av lyxlägenheter och hotellservice bara de låter bli knark och brott,  har snabbt –som borde förutsettts –visat sig kontraproduktiv och är från landets  skattebetalares synpunkt HELT oacceptabel.

Sluta locka nya gängkriminella till Malmö  och Sverige!!…….rimligt begärt eller hur?

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

H.Clinton: Europe needs to curb migration to counter nationalism

I ett uttalande till CNN konstaterar Hillary Clinton följande (citat från CNN:s sajt): Europe must deal more decisively with the issue of immigration, or face an ever-stronger right-wing populist movement.(slut citat).

För Sveriges del  har bland andra ledande moderater framfört tankar om ett temporärt,  partiellt invandringsstopp , en uppfattning som vi själva finner förnuftig i väntan på  en rimligt fungerande integration .

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

CNN: Leaders mark 100 years since end of WWI

Bra med fredsceremonier, men ännu bättre vore ökat fokus från världsledarna  att undvika grus i freds- och miljöräddande  åtgärder. Jag menar till exempel  britternas val att lämna EU och Trumps val att lämna Parisavtalet om klimatet.  Bilderna från dagens ceremoni under triumfbågen i Paris visar för övrigt att en av huvudaktörerna i WWI inte var representerad hur nu det kan tolkas…….Therese May  valde uppenbarligen  delta i nationella ceremonier i London framför världsledarmötet i Paris.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Uncategorized | Leave a comment

*** Så här kan det bara inte tillåtas fortsätta!

Citat från ingressen i nyhetsartikel i DN idag:

BERLIN. Det är tio gånger så vanligt att unga män skjuts till döds i Sverige jämfört med Tyskland.

De många skottlossningarna den senaste veckan har skakat Sverige – och landet sticker ut jämfört med andra länder. (slut citat)

Oberoende av eventuella etniska hänsyn måste varje enskilt fall utredas och följas upp “ända in i kaklet”. Normalisering av läget måste till varje pris undvikas!

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Mats Svegfors visar på en god väg ut ur regeringskrisen.Följ den !

Publicisten, fd landshövdingen mm Mats Svegfors argumenterar idag på DN DEBATT för en ”bred regering” med det viktiga uppdraget ”att lösa framtidsfrågorna”. Ingressen lyder(citat):

I den oavgjorda situationen efter valet skulle partierna nu kunna enas om att låta en brett sammansatt regering förutsättningslöst utreda den svenska modellen och det svenska välfärdssystemet under fyra år. Det innebär ett slags reformstopp, men politiska beslut är nästan alltid är resultat av långdragna processer, inte av riksdagsomröstningar, skriver Mats Svegfors. (slut citat)

Svegfors pekar ut en rad eftersatta områden med akut svåra problem som av flera skäl måste lösas gemensamt över partigränserna. Det gäller bland annat: sjukvården, rättssystemet,skolpolitiken, bostadspolitiken, den dåligt fungerande integrationen och jämställdheten i praktiken.

Svegfors argument och ”recept”är väl underbygda och tilltalande. Klart värda att prövas i stället för fortsatt makttjafs i dagens låsta läge. Medborgarna har nu efter lång väntan rätt att förvänta sig mogen kreativ handling som svar på de verkliga problem som samhället har.

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Förutsättningar för fortsatt välfärd…

Två av landets främsta nationalekonomer, professorerna Assar Lindbeck och Mats Persson har i en gemensam artikel i den vetenskapliga prestigetidskriften Journal of Political Economy presenterat några av de väsentligaste slutsatserna från deras långvariga forskning kring välfärd.

Ett bevarande av välfärdsstaten menar man,  kräver bland annat ett strikt upprätthållande av arbetslinjen, en mindre generös välfärd , stopp för det utbredda bidragsfusket och att vi stimuleras och avkrävs  följa tydliga sociala normer om vad som är rätt och fel.

Det känns mycket lätt att hålla med. Sverige har länge haft en alltför generös ,ganska ofta överutnyttjad välfärd med låga kvalifikationskrav och dålig kontroll samt uppföljning. Parallellt är vi ett samhälle där en betydande del av gamla normer upplösts utan att ersättas av nya fungerande.

Våra ansvariga politiker torde ha en del att lära från Assar Lindbeck och Mats Persson!! Gör  det!!

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment