Oroväckande användning av moskéer….

Inte precis första gången……( jämför t ex Berlin 2016 ). Idag berättar Expressen om en höggradigt misstänkt imam och moské för inblandning i det svåra terrorattentatet/illdådet i Barcelona (nspiratör och verktyg för radikalisering). I Sverige har vi haft ett flertal fall med hatpredikanter som bland annat kränkt vår syn på jämställdhet  och i vissa fall–senast i Helsingborg– uttalat sig avskyvärt antisemitiskt och klart brottsligt .Mer sägs ha skett i det tysta……..

Polisiära myndigheter måste liksom medierna hålla en bättre  koll på vad som egentligen sker i dessa ssammanhang

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

***NOG NU Löfven och vår Allians ! Våldet på våra gator MÅSTE upphöra ! Invandringspaus förordas

Vaknade i morse till mediernas trumpetstötar om dödsskjutningar av unga män  i  Tensta respektive Uppsala samt skjutningar med skottskadade i bland annat Västerås samt förstås Malmö, där det alltmer verkar ha blivit “det normala”. Till detta kom i anslutning till Tenstamordet enligt helt oacceptabel klanmodell kalabalik,slagsmål och trakasserier av vårdpersonal på akutmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset.  Allt detta mot bakgrund av rapporteringen från två terrorattacker/illdåd ( Barcelona respektive Åbo) utförda av unga radikaliserade muslimska män.

Vad gäller den grova kriminaliteten och det extrema våldet i Malmö har bland andra Dagens Nyheter i ett stort reportage indikerat en stark koppling till invandring och sammanhörande utanförskap. Ett inte orimligt antagande är att liknande koppling finns även i andra utanförskapsområden med stora problem.

Tillåts den här utvecklingen fortsätta–Gud förbjude!–går vi mot en djupare samhällskris med svåra motsättningar och dito påfrestningar för hela vårt välfärdssamhälle. Det behövs naturligtvis många slags åtgärder för att effektivt vända utvecklingen. En allt mer angelägen åtgärd vore genomförandet av det gamla M-förslaget om en tillfällig invandringspaus med undantag av ren arbetskraftsinvandring.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Olika kristna råd med dramatiskt olika konsekvenser för koreakonflikten

Citat från DN:s nätupplaga 2017-08-09 : Pastor Robert Jeffress, en av president Donald Trumps rådgivare i evangeliska frågor, säger i ett uttalande att presidenten har moralisk myndighet att oskadliggöra nordkoreanske ledaren Kim Jong Un. (slut citat)

Pastorn ifråga åberopar Romarbrevet som stöd för att ett oskadliggörande får ske med vilka medel som helst……….—hoppsan pastorn men på Jesu tid fanns varken atombomber, långdistansmissiler eller andra MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN—-

Ungefär samtidigt uppmanar Vatikanens (Heliga Stolen)tidigare diplomat i FN, Msgr Silvano Tomasi i en radiointervju parterna i konflikten bland annat att kraftfullt  investera i konfliktförebyggande arbete. Jag citerar:

Konflikt är alltid fel väg därför måste vi investera tid, energi, pengar, resurser för att undvika dessa kokpunktsskeden.

………Msgr. Tommasi understryker slutligen att, ”att välja icke-våld som väg är inte att ge upp, eller att inte vara aktiv, som en flykt från verkligheten, utan exakt det motsatta, att aktivt engagera sig i att främja allt som är gott och som undviker konflikter”.

Onekligen intressanta skillnader i kristen syn på  hanteringen av en för Korea, Sydostasien och hela världen extremt farlig, snabbt  eskalerande konflikt.

För visa, balanserade aktörer och iakttagare borde vägvalet vara självklart!

Det börjar faktiskt kännas rätt att jämföra med och citera Astrid Lindgrens dagboksanteckning från 1 september 1939 vid andra världskrigets utbrott: ”Gud hjälpe vår arma av vanvett slagna planet!” VI VANLIGA MÄNNISKOR- -SÖMNGÅNGARE??-MÅSTE OCKSÅ TA STÄLLNING OCH PROTESTERA MOT GALENSKAPEN !! och det brinner i buskarna. Man behöver knappast vara Einstein för att se det…..

 

 

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Lämna Anders Borg i fred!

Det har varit lindrigt sagt beklämmande att åse det frossande i annans olycka som vi i drevform kunnat möta såväl i klassisk gammelmedia (MSM) som på sociala media.Även om det påstådda beteendet givetvis var höggradigt olämpligt också av en icke-politiker (Borg har ju sedan länge inga politiska uppdrag) på en privat fest,  bör man vara väldigt försiktig med rykten och också bättre notera förklaringar.

Att veterligen ingen festdeltagare trätt fram som målsägare eller vittne och att anonym polisanmälan följdriktigt lagts ner borde ha satt stopp för frossandet för länge sedan…..

 

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

Akutkrisen kring Nordkorea; Börja med att genast skruva ner krigsretoriken !!

Kanske en fåfäng förhoppning vad gäller herrarna Kim Yong  Un  och Trump som de senaste dagarna låtit allt allvarligare krigshot i närmast identiska (!) bombastiska ordalag hagla över varandras länder.(jämför CNN:s rapportering idagMEN vill man minska  dagens påtagliga krigsrisk är det ett MÅSTE ! Med andra ord börja i rätt ände.

Extra oroande i dagens bild är onekligen att CNN också rapporterar att en färsk opinionsundersökning visar att så stor andel som 72% (sjuttiotvå procent!!) inte har tillit till president Trumps förmåga att hantera den eskalerande koreakrisen.

Vi får hoppas på att det finns klokare rådgivare på båda sidorna och på att FN och Världssamfundet gör skillnad…….

Wolfgang Hansson har just i sin mycket läsvärda kolumn i dagens AB på ett par rader uttryckt vad också jag sammanfattningsvis känner (citat): 

Nordkorea utgör ett av världens just nu allvarligaste och mest komplexa säkerhetshot. Det känns inte överdrivet tryggt att den som ska lösa det är Donald Trump.(slut citat)

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Svd-Debatt:”Vi kan inte blunda för kärnvapenhotet”

Det känns trots de ökade spänningarna ganska långt till att föreställa sig att någon stat skulle planera förstaslag med kärnvapen även om det inte  kan uteslutas. Däremot har ökade rustningar och ökande militär aktivitet i konfliktzoner påtagligt ökat riskerna för att misstolkningar av avsikter, misstag och rena olyckshändelser vid konfrontationer snabbt kan leda till eskalation.  Folkupplysning  och sunt folkmotstånd behövs återigen!

Kärnvapenhotet idag tas upp i en alarmerande debattartikel i Svd och jag citerar ingressen:

Vi har nu blivit likgiltiga för kärnvapenhotet trots att det är värre än när gatorna fylldes med protester på 1980-talet. En grupp Nobelpristagare med flera bedömer kärnvapenhotet som det värsta på 56 år. Sverige har nu flera möjligheter att agera internationellt, skriver flera debattörer.(slut citat)

Vi hemma hos oss instämmer i att Sveriges röst och aktioner behövs i frågan. NU!

Posted in Uncategorized, FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Utbildning och undervisning, Livsstil och Kultur, Svensk politik | Leave a comment

H E L T ORIMLIGT !

Övergången av det brasilianska fotbollsproffset Neymar mellan två europeiska storklubbar bör rimligen sätta fart på debatten om fotbollsportens osunda överkommersialisering. En övergångssumma på hisnande och orimliga 2,2 miljarder kronor har nämligen nämnts.

UEFA borde skämmas över att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att bromsa denna för sportens anseende så destruktiva utveckling.

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment