Kan verkligen Trump fortsätta sin enmansshow…..Tillåter USA det?

Efter spektaklen i Bryssel, London och nu senast den svaga insatsen vid Helsingforsmötet börjar jag i likhet med alltfler undra om karln är lämpad att och verkligen kommer att få fortsätta sin svårförutsägbara och farligt arroganta linje (om  det nu ens finns någon tråd i tänket).

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

“Personalkaoset i förskolan är rena barnmisshandeln”

“Personalbristen inom förskolan är en annalkande välfärdskatastrof.”

Ja, det är de två talande rubrikerna i Expressens ledare 2018-07-15 signerad av Susanna Birgersson.

Våra egna och alltfler andras erfarenheter och iakttagelser ger stöd för Birgerssons beskrivning och slutsatser och det är hög tid att det skadliga i dagens dagis- och förskoleverksamhet kommer upp på bordet och verkligen synas i sömmarna, särskilt för att (citat):
Små barn knyter inte an till styrdokument, utan till ett begränsat antal personer av kött och blod. De behöver hjälp av människor de känner väl att hantera oro, ilska, rädsla och andra känslor. Men ibland, säger min vän förskolechefen, undrar jag om ens pedagogerna själva förstår hur viktiga de är i barnens liv, hur avgörande anknytningen är.(slut citat)

Den bästa–helt överlägsna–lösningen skulle för flertalet barn vara att vara hemma med förälder upp emot treårsåldern.

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

“Dags att stoppa friskoleskojarna”

JA, det var alltså den talande rubriken på tidningen Expressens ledare 2018-06-20, en ledare med amper och välmotiverad kritik av ett antal lindrigt sagt misskötta friskolor.Många av oss– oavsett partitillhörighet– börjar bli trötta på att höra om debacle med konkursande skolor, skolor utan rimligt antal behöriga lärare och för många elever/klass och utan tillgång till bibliotek, elevvård och lämpliga  lokaler, skolor som ägnar sig åt osund konkurrens om elever ( läs: skolpengen)där exempelvis “glädjebetyg” och egna datorer till alla är ingredienser i påkostade broschyrer, extremreligiösa  typ salafistiskt inriktade skolor m.m.

Det förekommer också att vissa skolkoncerner tar ut övervinster på 100-tals miljoner kronor, pengar som enligt medierna i vissa fall placerats i skatteparadis.Det känns  därför rätt och riktigt att kräva en rejäl uppstramning av villkoren för friskoleverksamhet utan att för den skull glömma bort påtagliga brister inom det kommunala skolväsendet. Dessa behöver givetvis också åtgärdas!

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Dåligt beteende skall inte belönas; kontraproduktiv BEO ute och cyklar…..

En ledarskribent i DN, Lisa Magnusson,  tar idag på ett bra sätt upp barnuppfostran med anledning av den märkliga hanteringen av en incident – “hatthylleärendet” – på en lågstadieskola i Strängnäs.

Följande har hänt: En lågstadieelev beter sig illa först mot några kamrater, sedan mot den lärare som ingriper. För att markera och stoppa det olämpliga beteendet lyfter läraren resolut upp eleven på hatthyllan. Fallet går till BEO, barn-och elevombudet, som drar den märkliga slutsatsen att det barn, som betett sig illa, skall få 10 000 i kränkningsersättning! Man tar sig för pannan! Dåligt beteende måste även 2018 få tydliga konsekvenser och inte som i detta fallet belönas! BEO saknar uppenbarligen förmåga att skilja mellan nödvändig fostran och det man normalt menar med kränkning.Behövs BEO verkligen i denna form?

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Sveriges Nationaldag 6 Juni

freegifflagSw                                            pink-heart                                                  freegifflagSw

Tips från DN om firandet       

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

Steg i rätt riktning…

Under senare decennier har Sverige,i likhet med flera europeiska länder,tagit emot en stor mängd flyktingar och andra personer, som sökt en ny tillvaro i vårt land.Inte minst under de tre sista åren har detta varit extra märkbart.

En majoritet av alla som kommit har sitt ursprung i kulturer skilda från vår egen europeiska.Detta har medfört diverse kulturkrockar vilka försenat och försvårat integrationen i det nya hemlandet.

Parallellsamhällen har vuxit fram inte minst i storstädernas förorter, där olika grupper försökt införa egna rättssystem,utövat hedersförtryck med hjälp av moralpoliser och bidragit till uppkomsten av tungt kriminella gäng. Ur varje mottagarlands perspektiv är dessa fenomen givetvis helt oacceptabla.

Konsensus om landets gällande regler och beteendekoder liksom kunskaper i landets språk är självfallet nödvändiga verktyg  för att skapa ett fungerande samhälle och en lyckad integration.

På senare tid har den ovannämnda problematiken hamnat i fokus som en del i den pågående valrörelsen. Olika förslag till åtgärder har väckts i olika partier. Ett intressant förslag, gemensamt för flera av våra svenska partier, har nu fått ett starkt folkligt stöd i vårt grannland Danmark. Det handlar om obligatorisk förskola från tidig ålder för alla barn till invandrade föräldrar.På så sätt vill man säkerställa att dessa barn bibringas nödvändiga kunskaper i det nya hemlandets språk och värderingar.  I förlängningen tror man detta leder till en bättre integration och ökade möjligheter att senare i vuxen ålder etablera sig på arbetsmarknaden.

Hemma hos oss menar vi att detta borde kunna vara en framkomlig väg mot ett samhälle där allt fler människor är delaktiga och väl integrerade.

En grundförutsättning, som absolut inte får förbises i sammanhanget, är att ett mottagarland måste anpassa det antal människor ,som permanent tas emot, till den kapacitet landet faktiskt har att ta hand om och integrera de nykomna. Oavsett god vilja och önskan att hjälpa finns det alltid en gräns som rimligen inte kan överskridas om man vill nå ett lyckosamt resultat med sitt mottagande.

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

***TANKESTÄLLARE–annorlunda rapport om Pridefestivalen…..

Den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet har tittat närmare på Stockholms Pridefestival och aktiviteter i anslutning till den och publicerat en kritisk rapport som onekligen väcker befogade frågor……

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment