Karin Bojs i DN: Flyg åtminstone med ögonen öppna

DN idag har ett alarmerande  reportage om pågående och accelererande klimat förändringar och dessas alltmer märkbara  konsekvenser för människorna och naturen i olika delar av världen. Mycket läsvärt och lärorikt.

I anslutning till reportaget ger DN:s vetenskapsreporter, Karin Bojs, i en krönika en sammanfattande bild av faktaläget i frågan. bland annat hon upp skadeverkningarna av flygets enorma koldioxidutsläpp liksom metanutsläppen till följd av den ökande konsumtionen av nötkött.  Kanske något att snarast allvarligt fundera över för oss alla….helst innan alla tåg har gått…

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Dags utreda omprövning av asylrättens omfattning och tillämpning i dagens kontext

På allt flera håll i Europa till exempel Danmark, Tyskland och Österrike diskuterar politiker i ledande politiska partier begränsningar i asylrätten. Bland skälen som nämns finns manipulering av asylskäl och rättvisa vad gäller verkliga behoven och olika uppfattningar om rimlighet och också vad välfärdssystemen orkar med.

I en intressant ledare i SvD idag tar Helena Rivière upp den brännande frågan i ett svenskt perspektiv. Hon avslutar ledaren på följande sätt (citat);

Det mest humana – eller minst inhumana – är att begränsa asylrätten till kvotflyktingar i samarbete med FN:s flyktingkommissariat, och göra det så tydligt att alla vet vad som gäller.(slut citat)

Enligt min uppfattning behövs en grundlig och snabb genomlysning och kursändring i frågan.

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Positivt initiativ i konflikttyngd tid……

Citat från Euractiv.com:

Pope Francis invited Roman Catholics and members of all other religions on Sunday (4 February) to observe a day of prayer, fasting and initiatives for peace on 23 February, urging everyone to ‘say no’ to violence and conflict.

Francis, speaking to tens of thousands of people in St. Peter’s Square for his weekly blessing, said he was making the appeal because of the “tragic prolonging” of conflicts around the world.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

Alice Teodorescu i GP: Normer behövs i segregerat Sverige

Eftersom hänsynslöshet och brist på empati, enligt polisen, är en gemensam faktor vid många av brotten, behövs något mer än straff, påpekar Alice Teoderescu  i en ledarkönika i GP.

”Den gränslöshet och avsaknad av normer som genomsyrar de senaste årens utveckling, härrör från de goda värderingarnas reträtt. Alltmer fjärran ter sig religionen, vänsteridealismen och den borgerliga ’göra rätt för sig’-moralen som referensram”, skriver Teodorescu och frågar sig: ”Vad återstår då som rättesnöre?”

Hon slår också fast att ” i längden kommer det inte att räcka med att enbart strama upp och anpassa det polisiära och juridiska systemet efter en ny, alltmer brutal verklighet. Också det uppluckrade normsystemet behöver vattentätas efter decennier av erosion. Där har vi alla ett ansvar.”

Förstärkt polis och lämpliga “morötter”  är nödvändigt och bra M E N tydliga normer måste till!!  Alice har rätt och har en träffande lägesbeskrivning!

 

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | 1 Comment

Beklämmande är ordet……

Turkiet har trots internationella protester gått till militär offensiv mot kurderna,YPG, i Afrinområdet i Syrien.Detta innebär på flera sätt en mer allvarlig och komplicerad situation i landet.

Mitt fokus riktas dock mot en del skrämmande folkliga reaktioner i Turkiet i samband med offensiven.En nyhetsreporter vid SVT rapporterade igår om de glädjescener som utspelades bland många turkar. Han talade till och med om ” ett samhälle närmast paralyserat av nationalistisk krigsyra.”

Att något sådant händer i Europa och dess närområde år 2018(!) kan enbart betecknas som beklämmande!

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Förintelsens minnesdag på lördag 27 januari

PÅMINNELSE

VI har alla ett ansvar att hedra offren samt att förvalta lärdomarna till nytta för kommande generationer!

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Årets ”Folk och försvar”—lärdomar?

För en vecka sedan hölls i Sälen årets upplaga av säkerhetspolitiska konferensen ”Folk och försvar”, en viktig konferens som också blev ett slags avstamp för årets valrörelse.

I medierapporteringen ses flera viktiga lärdomar. En av de mest betydelsefulla anser jag vara medvetenheten om den starkt ökade risken för incidenter och krigsliknande förlopp i Östersjöområdet utlösta av misstag, feltolkningar och tekniska fel. Detta i en situation där den militära närvaron och de militära aktiviteterna kraftigt ökat i detta område. Även i modern tid finns exempel på att sådana incidenter lett till kriser och oönskade krig.

Jag har tidigare argumenterat för behovet av permanenta regionala säkerhetskonferenser i FN-regi vilka kan fungera som plattformar för snabba dialoger och diplomati och samtidigt tjänstgöra som träningsarenor i konfliktlösning för unga diplomater. Vi bör således eftersträva tillkomsten av en  permanent  regional  säkerhetskonferens för Östersjöområdet.

 

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment