Dåligt beteende skall inte belönas; kontraproduktiv BEO ute och cyklar…..

En ledarskribent i DN, Lisa Magnusson,  tar idag på ett bra sätt upp barnuppfostran med anledning av den märkliga hanteringen av en incident – “hatthylleärendet” – på en lågstadieskola i Strängnäs.

Följande har hänt: En lågstadieelev beter sig illa först mot några kamrater, sedan mot den lärare som ingriper. För att markera och stoppa det olämpliga beteendet lyfter läraren resolut upp eleven på hatthyllan. Fallet går till BEO, barn-och elevombudet, som drar den märkliga slutsatsen att det barn, som betett sig illa, skall få 10 000 i kränkningsersättning! Man tar sig för pannan! Dåligt beteende måste även 2018 få tydliga konsekvenser och inte som i detta fallet belönas! BEO saknar uppenbarligen förmåga att skilja mellan nödvändig fostran och det man normalt menar med kränkning.Behövs BEO verkligen i denna form?

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Sveriges Nationaldag 6 Juni

freegifflagSw                                            pink-heart                                                  freegifflagSw

Tips från DN om firandet       

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

Steg i rätt riktning…

Under senare decennier har Sverige,i likhet med flera europeiska länder,tagit emot en stor mängd flyktingar och andra personer, som sökt en ny tillvaro i vårt land.Inte minst under de tre sista åren har detta varit extra märkbart.

En majoritet av alla som kommit har sitt ursprung i kulturer skilda från vår egen europeiska.Detta har medfört diverse kulturkrockar vilka försenat och försvårat integrationen i det nya hemlandet.

Parallellsamhällen har vuxit fram inte minst i storstädernas förorter, där olika grupper försökt införa egna rättssystem,utövat hedersförtryck med hjälp av moralpoliser och bidragit till uppkomsten av tungt kriminella gäng. Ur varje mottagarlands perspektiv är dessa fenomen givetvis helt oacceptabla.

Konsensus om landets gällande regler och beteendekoder liksom kunskaper i landets språk är självfallet nödvändiga verktyg  för att skapa ett fungerande samhälle och en lyckad integration.

På senare tid har den ovannämnda problematiken hamnat i fokus som en del i den pågående valrörelsen. Olika förslag till åtgärder har väckts i olika partier. Ett intressant förslag, gemensamt för flera av våra svenska partier, har nu fått ett starkt folkligt stöd i vårt grannland Danmark. Det handlar om obligatorisk förskola från tidig ålder för alla barn till invandrade föräldrar.På så sätt vill man säkerställa att dessa barn bibringas nödvändiga kunskaper i det nya hemlandets språk och värderingar.  I förlängningen tror man detta leder till en bättre integration och ökade möjligheter att senare i vuxen ålder etablera sig på arbetsmarknaden.

Hemma hos oss menar vi att detta borde kunna vara en framkomlig väg mot ett samhälle där allt fler människor är delaktiga och väl integrerade.

En grundförutsättning, som absolut inte får förbises i sammanhanget, är att ett mottagarland måste anpassa det antal människor ,som permanent tas emot, till den kapacitet landet faktiskt har att ta hand om och integrera de nykomna. Oavsett god vilja och önskan att hjälpa finns det alltid en gräns som rimligen inte kan överskridas om man vill nå ett lyckosamt resultat med sitt mottagande.

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

***TANKESTÄLLARE–annorlunda rapport om Pridefestivalen…..

Den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet har tittat närmare på Stockholms Pridefestival och aktiviteter i anslutning till den och publicerat en kritisk rapport som onekligen väcker befogade frågor……

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

GRATTIS ISRAEL!!

14 MAJ 1948 räknas som tidpunkt för den moderna staten Israels grundande.  Israel är ett land i kretsen av demokratier med stark förändringskraft och i imponerande snabb utveckling. Så grattis vill vi säga och önska en fortsatt god och fredlig utveckling!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Samhällslektion och allvarlig knäpp på näsan…

Statsvetaren och tillika chefen för tankesmedjan Timbros förlag, Andreas Johansson Heinö, ger idag  våra politiska ledare en VÄLBEHÖVLIG samhällslektion om demokrati  och en allvarlig knäpp på näsan i sin kolumn i DN med rubriken: Försök inte hålla  migrationen utanför valrörelsen en gång till. 

Verkligen hög tid att våra politiker tar till sig och tydligare respekterar väljarnas prioriteringar och önskningar!

 

Posted in Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

BRA att SVT backat om studentsångarna i Lund !

Välgörande att se att SVT efter kritikstorm kunde backa och återigen direktsända det traditionsenliga insjungandet av våren på universitetstrappan .

För oss börjar våren när vi lyssnar på dessa sånger antingen på plats nere i Lund eller framför teven hemma. Vi hoppas SVT bevarar denna tradition som betyder så mycket för  många människor i hela vårt land!

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment