“Lovvärt förslag” från M i flyktings-och asylfrågorna

Expressens ledarskribent, Anna Dahlberg, kommenterar idag på ett positivt sätt moderaternas utspel om kvotflyktingar och asyl och ser med vissa modifieringar förslaget som “lovvärt”. Hemma hos oss delar vi i stort hennes bedömning av den tuffa verklighet vi i Europa nu står inför och hur den kan hanteras.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Inför FN-dagen 2017-10-24……

Vi hemma hos oss brukar envist regelbundet återkomma till den rimligen för allt flera sjålvklara påminnelsen om att förutom ekonomiskt.socialt och kulturellt samarbete, så är den säkraste vägen till långsiktig fred modig, öppen DIALOG.         Mot bakgrund av kunskaperna om våra krigsfyllda historiska erfarenheter, kunskaper om modern vapenteknologi samt vår livsmiljös sårbarhet MÅSTE vi äntligen mogna in i att ta ansvar för en ny utveckling!  Detta faktiskt samtidigt som vi tänker tanken och vidtar rimliga åtgärder för att skydda och försvara våra nationella territorier. Även om vi ibland tvivlar (jfr pajkastningen mellan Pyongjang och Washington) så måste väl vårt förnuft räcka för flera samtidiga tankar…..

FN skulle till exempel kunna bidra med permanenta regionala plattformar för löpande dialog, medling och annan konflikthantering samt praktisk fortbildning av respektive regions yngre diplomater i konfliktlösning. Det vore steg i rätt riktning, och vi själva i Sverige skulle med tanke på dagens spända säkerhetsläge vara betjänta av en sådan plattform för östersjöområdet

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Välgrundade oron för twitterpresidenten…..

Ett synnerligen tungt inlägg om oron för USA:s oberäknelige president, Donald Trump, har gjorts av den välkände Yale-historikern och samhällsvetaren Timothy Snyder  i nyutkomna boken “Om tyranni”. Som historiker har Snyder mycket grundligt studerat hur fort det kan gå för demokratin att kollapsa när auktoritära populister kommer till makten. I en intervju med DN preciserar han några tydliga steg i utförsprocessen och jämför med läget i Trumps USA med hänvisning  också till liknande utveckling i Putins Ryssland och Erdogans Turkiet.

Mycket läs- och tänkvärd intervju och man kan återigen med stort fog undra vart dagens ledande och mäktigaste demokrati är på väg. Frågan är om “the Donald” verkligen är rätt man för jobbet…….??

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***VIKTIGA tankar och åtgärder….

Citat från nyhetsnotis i Östgöta Correspondenten 2017-10-07:

DANMARK Människor som kommer till Danmark ska arbeta, uppföra sig och respektera “danska, demokratiska värderingar”. Det säger statsminister Lars Løkke Rasmussen under landsmötet med hans konservativa parti.

Danmark ska vara öppet för de som kan och vill (arbeta). Danmark ska vara hermetiskt tillslutet för dem som inte vill. (slut citat)

Den mycket snabbt ökande utanförskaps- och ofta invandrarrelaterade grova brottsligheten i Sverige med nästintill dagliga fall av skottlossningar, dödsskjutningar och diverse annat grovt våld MÅSTE äntligen fås att upphöra!! Utöver effektiviserat polisiärt arbete och breda sysselsättningsåtgärder, så blir det i det akuta dagsläget allt mera centralt att minska inflödet av bosättare i utanförskapsområden. Att öka kraven på grundläggande anpassning är liksom attitydpåverkan också viktigt.

 

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Göteborgsspektaklet i lördags….

Sällan har det genuint folkliga engagemanget mot våldsbejakande extremism varit så långvarigt, omfattande,högljutt och distinkt som i samband med demonstrationerna i Göteborg i lördags. Den Tysta Majoriteten har äntligen med stöd av media börjat tala och ta plats—OCH vi vill INTE ge utrymme för demokratifientliga våldsorganisationer. Detta gäller extremister både från höger och från vänster samt förstås också sådana som påstår sig ha rötter i religion typ islamister.

Polisens taktik var rätt och riktig och man gjorde helt klart ett bra och respektingivande jobb.  MEN dels behöver deras “verktyg” ytterligare vässas, dels behöver civilsamhället mobilisera genom till exempel förstärkt information och en bättre utbildning i historia och samhällskunskap. Av särskild vikt är satsningar på sysselsättningar för unga män i riskzoner för radikalisering.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Dagens dödsskjutningar i Las Vegas aktualiserar på nytt den svaga vapenlagstiftningen i USA.

Talande citat från Wolfgang Hanssons kommentar i AB: Dådet i Las Vegas är den mest dödliga masskjutningen i USA:s moderna historia. Ändå kommer det att vara lika lätt att köpa ett avancerat vapen i amerikanska vapenbutiker imorgon. Och i övermorgon. Man kan undra när det går upp för amerikanska beslutsfattare att det möjligen finns ett samband mellan hur lätt det är för amerikanska medborgare att köpa vapen och antalet människor som dödas i masskjutningar. (slut citat) Hemma hos oss instämmer vi förbehållslöst. Talande citat från Wolfgang Hanssons kommentar i AB: Dådet i Las Vegas är den mest dödliga masskjutningen i USA:s moderna historia. Ändå kommer det att vara lika lätt att köpa ett avancerat vapen i amerikanska vapenbutiker imorgon. Och i övermorgon. Man kan undra när det går upp för amerikanska beslutsfattare att det möjligen finns ett samband mellan hur lätt det är för amerikanska medborgare att köpa vapen och antalet människor som dödas i masskjutningar. (slut citat)

Hemma hos oss instämmer vi förbehållslöst.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Nåd att be om–Stoppa den svavelosande och lika barnsliga som livsfarliga krigsretoriken !!

Det är förstås den tilltagande pajkastningen mellan Nordkorea och USA som åsyftas! Varken Kim eller Donald verkar ha full koll på sina utsagor och ömsom förbannar och ömsom sinnessjukförklarar varandra….Som verkligheten visar den som någotsånär känner historien så lurar KRIGET genom felbedömning av den andres avsikter eller rena misstag bakom upphetsningens knutar och bristen på vettig kommunikation…Man rör nyckel till atomkrigets helvete…

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment