Volodymyr Zelensky i tal i USA till Kongressen och direkt till President Byden:”Being the leader of the world means being the leader of peace. Be the leader of the world!”

I ett laddat tal till USA.s kongress och president vädjade Ukrainas president om stöd för sitt land i dess nu så utsatta läge. Talet hittar man lätt på CNN.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KRIGSVINDAR ÖVER EUROPA

Sedan några veckor blåser på nytt krigsvindar över Europa. De ger en isande påminnelse om skörheten i vår existens och risken för att även atomvapen skulle komma att användas. Bakom anfallskriget står denna gång Ryssland med sin stora militära potential.

Det borde säga sig självt att ständig militär och verbal eskalering försämrar möjligheterna till konstruktiva kontakter och en fredlig lösning av konflikten.Vår egen regering har i samarbete med Finland valt en balanserad linje som öppnar dörrar till förhandlingar och eventuell medling.

Vi hävdar i detta som i andra liknande sammanhang att man måste ta avstånd från krig som konfliktlösningsmedel.

En mänsklighet under mogna ledare bör äntligen kunna förpassa krigshandlingar till historiens skräpkammare där de rätteligen hör hemma!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Förintelsens minnesdag torsdagen 27/1

De fruktansvärda scenerna från nazisternas vidriga folkmord får aldrig någonsin upprepas och därför heller aldrig falla i glömska.

Genom dels goda kunskaper om släktets historia, dels medveten träning av unga toppolitiker i lyckosam konflikthantering , gärna FN-ledd , skulle viktiga steg kunna tas i rätt riktning.

Som av en ödets nyck påminns vi just nu om behovet av dessa två kompetenser i samband med den dagsaktuella dramatiken i ukrainakonflikten.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

*** GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET 2022!

Som läsarna säkert märkt har jag varit sparsam med inlägg under senaste halvåret. Mitt fokus har legat på egna behov av hälsoskäl (rörelseproblem) Dessutom har läget i svensk inrikespolitik varit ovanligt låst denna tid och inneburit mycket prat men lite verkstad. Med ny regering och ett förväntat stormigt valår i Sverige samt större turbulens i världspolitiken räknar jag med att skriva ett större antal inlägg framöver.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

*****INTERNATIONELLT MÖTE 13 OKTOBER I MALMÖ OM HÅGKOMST AV FÖRINTELSEN OCH DEN ÖKANDE ANTISEMITISMEN

Påminnelse om ovanstående möte med inbjudna stats- och regeringschefer från många olika länder. Viktigt att följa bevakningen av mötet i våra stora medier. Förhoppningsvis kommer mötet att få positiva följder i hela världen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

***HIROSHIMA—Minnesdag idag den 6 augusti

När historielösheten breder ut sig och vi människor glömmer eller medvetet gömmer undan fasansfulla händelser på släktets väg genom tiden– det är då risken för att omdömeslöshet i beslutsfattandet kan leda till farliga konsekvenser som militära konflikter. Sådana kan även emanera ur fatala oavsiktliga misstag. Det finns all anledning att medvetandegöra dessa konfliktutlösande mekanismer.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

UPPRÖRANDE —GRR!

Häromdagen hörde jag på radio att många hundägare, som skaffat sin hund under coronatiden, nu inte längre vill behålla och ta ansvar för sin fyrbenta vän. Detta är enligt mig UPPRÖRANDE! Ett djur är inte någon leksak som kan lämnas tillbaka när det inte passar längre!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

^^^ ILLAVARSLANDE UPPRUSTNING !!

Citat från SVT:s nyhetssajt 2021–

Antalet utplacerade kärnvapen i operativa förband har ökat. Omkring 2 000 stridsspetsar hålls i högsta beredskap. Det uppger Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) i en ny rapport på måndagen.

Ända sedan slutet av kalla kriget har världens kärnvapenarsenaler minskat. Men den trenden är sannolikt bruten nu, uppger Sipri i den nya rapporten.

– Det här är en betydande ny trend, som alla länder bör se som en varning: vi måste verkligen akta oss för att återgå till någon slags kapprustning mellan kärnvapenmakter, säger Sipris forskare Hans M. Kristensen i Washington. (slut citat)

Historien ger oss många beklagliga exempel på att krig och konflikter startat genom misstag och missbedömningar . Med tanke på de sannolika följder dagens vapenteknik kan leda till har vi ALL ANLEDNING att försöka minska och i avtal binda upp särskilt kärnvapenarsenalerna.

Ett exempel som förtjänar att användas som ledstjärna är de konstruktiva samtalen under senare delen av 80-talet mellan USA:s president och Sovjetunionens ledare och som resulterade i flera avtal samt bidrog till avspänning.

Nu måste ansvariga politiker använda sitt förnuft och komma på rätt spår igen för att garantera en fredlig utveckling.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Åsikt byggd på gedigen insikt

Jag rekommenderar genomläsning av en ledare i dagens Expressen. Den är skriven av Alice Teodoresco och handlar om Sveriges totalt misslyckade invandrings-och integrationspoliktik samt förslag på nödvändiga åtgärder för att i sista stund rädda situationen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

INTERNATIONELLA PARKINSONDAGEN = IDAG DEN 11 APRIL

Vill påminna om att Internationella Parkinsondagen ordnas varje år den 11 april. Syftet är bl.a. att sprida information om denna neurologiska sjukdom samt att stödja forskningen om densamma.

Posted in Uncategorized | Leave a comment