INTERNATIONELLA PARKINSONDAGEN = IDAG DEN 11 APRIL

Vill påminna om att Internationella Parkinsondagen ordnas varje år den 11 april. Syftet är bl.a. att sprida information om denna neurologiska sjukdom samt att stödja forskningen om densamma.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

REFLEKTIONER I ANSLUTNING TILL KVINNODAGEN

För tre veckor sedan—onsdagen den 8 mars—högtidlighölls arbetet för kvinnors rättigheter och lika ställning i samhället. Detta har man gjort varje år sedan dagen instiftades 1910.  Även om goda resultat har uppnåtts, speciellt i vår del av världen, återstår en hel del att göra i länder där kvinnans rättigheter är små eller obefintliga. Dagen tjänar alltså väl sitt syfte även 2021!

Hos mig väcker firandet ändå tanken att ett komplement skulle behövas för männen. I vår västerländska kultur har situationen för många män fört dem in i bakvatten. Sedan länge känner vi till att män biologiskt i själva verket utgör det svagare könet. Fler pojkfoster än flickfoster spontanaborteras, kvinnors medellivslängd är högre än mäns och i dessa pandemitider är det rent biologiskt en riskfaktor att vara man.

Många av dagens unga pojkar lyckas betydligt sämre än flickorna under hela skoltiden. Detsamma gäller för akademiska studier och avlagda examina. Vid familjebildning väljs många män bort av dessa skäl. Statistik visar att missbruk, grov kriminalitet och självmord är vanligare bland män än bland kvinnor.

Detta sammantaget talar för behovet att på olika sätt uppmärksamma och förändra männens situation !

Posted in Uncategorized | Leave a comment

***Rädda Nya Startavtalet genom omstart !

Det sista kvarvarande nedrustningsavtalet mellan USA och Ryssland, Nya Start, löper ut om några dagar. Nya Start begränsar USA:s och Rysslands strategiska kärnstridsspetsar och gemensamt organiserar ett effektivt kontrollsystem för efterlevnaden.. USA:s nye president, Joe Biden, arbetar hårt för en femårig förlängning av avtalet, och det gäller nu att FÅ PUTIN MED PÅ TÅGET. Det borde ligga i allas intresse att världens övriga nationer genom till exempel påtryckningar via FN:s strukturer ,fredsorganisationer och direktuppvaktningar stödjer Bidens intentioner.

Även i en mer nedrustningsintresserad värld vore det en chimär att tro att kärnvapnen vips försvinner Men, men i bevarandet av Nya Start är jsg inte ensam om att se potential till en förebild för särskilt Kina, Nordkorea och Iran.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik | Leave a comment

FÖRINTELSENS MINNESDAG

IGÅR 27.1

Förintelsens minnesdag uppmärksammas den 27 januari årligen och är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, baserad på dagen med samma datum då fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades 1945. Minnesdagen är till för alla som bekämpar antisemitism, intolerans, främlingsfientlighet och rasism. Wikipedia

Att komma ihåg och dra lärdom av historien är bland våra absolut viktigaste redskap för att skapa en fredlig framtid

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik | 1 Comment

Aftonbladet: BYFÅNAR OCH EXCENTRIKER STORMADE CAPITOLIUM – FRAMSTÄLLER SIG SJÄLVA SOM TRUMPS VÄNNER

(Citat från artikel i AB 2021-01-18)Det var de som stormade Kapitolium. De amerikanska medierna innehåller dag för dag artiklar och notiser om vilka de är, dessa personer som ser hemliga tecken överallt, som tror att en ring av satansdyrkande pedofiler styr USA, som är självklart övertygade om att valet var riggat.

Tack och lov jamsar ingen om att de ska ha anonymitetsskydd. Vi får namn. Vi får bilder. Och tack vare den självklara öppenheten får vi hjälp att begripa vad som sker.

De kom från alla delar av landet, från Idaho i norr till Florida i söder, från New York i öster till Hawaii i väster.(slut citat).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DEMOKRATINS OCH FÖRNUFTETS SEGER…

DEMOKRATINS  OCH FÖRNUFTETS SEGER….

Att Joe Biden i onsdags högtidligt installerades som Förenta staternas 46:e president—Inauguration Day–,  ser jag som många , många andra som en demokratins och förnuftets seger över de mörka krafter som till och från haft fritt spelrum i Vita Huset under  Trumps administration.

Amerikanerna gratuleras till ett gott val och önskas lugn, ro och läkedom samt viktiga politiska återställare!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

***GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !!

Nu, när vi i dagarna har passerat årets mörkaste natt, hoppas vi att det går mot ljusare tider för oss människor även i övriga avseenden. Året som gått har verkligen varit ett Annus horribilis med pandemi, Brexit, ökande klimathot och en systemhotande kriminalitet riktad mot IT- systemen i världen. Vi hoppas du och dina närmaste har det bra på alla sätt och går ett stimulerande och innehållsrikt år till mötes

Sköt om Dig!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Äntligen ett klokt förslag i integrationsfrågan!

Det kan inte ha undgått någon att svensk migrations-och integrationspolitik havererat. Bland de politiska partierna märks nu också en ökad medvetenhet om att problemet finns och måste lösas. Moderaterna har nyligen tagit fram ett förslag till nytt idéprogram och i detta bereds integrationsfrågan en viktig plats.

Förslaget analyseras av Mauricio Rojas (docent i ekonomisk historia) i en ledarartikel i SvD 2020-11-21.I sin analys lyfter Rojas bl. a. fram att M i sitt förslag frångått tre ledande principer i svensk integrationspolitik nämligen dessa: 1.Integration är en dubbelriktad process. 2. Integrationens mål är ett multikulturellt samhälle. 3.Huvudansvaret för en lyckad integration ligger hos det allmänna. Nu förespråkas i stället en kraftig omläggning av hela politiken på migrations- och integrationsområdet. Detta har många tyckt vara nödvändigt länge. Även Rojas betonar sitt instämmande i Moderaternas förslagoch hemma hos oss delar vi helt hans uppfattning!

Göran och Inger Wendelhof

r

Posted in Uncategorized | Leave a comment

STRONG message to Donald: YOU´re fired !!!

Citat från DN:s ledare 2020-11-08:

Efter fyra års utflykt till Donald Trumps mörka avgrund har USA gjort ett nytt vägval (slut citat)

Our warm congrats to all Americans!!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Obetänkt av Handels!

Att i nuläget hota med strejkvapnet , något Handelsanställdas förbund gjort, är i högsta grad obetänkt och osolidariskt mot hela samhället. Sverige befinner sig mitt uppe i en pandemi, som bl.a. medfört ökad arbetslöshet och permitteringar inom vissa yrkesgrupper samt även en del företagsnedläggningar.

Landet behöver minst av allt nya svåra problem och konflikter att hantera.I det här läget krävs att alla tar sitt ansvar och samarbetar!

Posted in Svensk politik | Leave a comment