RÄTT att villkora EU-bidragen till medlemsländer som undergräver demokratin

Polen och Ungern tar tyvärr allt fler steg bort från demokratin i tydlig riktning mot ett auktoritärt styre  klart stridande mot EU:s  grundidéer. Senast igår röstade det  idag PiS–styrda polska parlamentet mot stark opposition samt stora gatudemonstrationer igenom ett förslag som innebär att man som i totalitära stater politiskt kan styra rättsväsendet. EU har redan  reagerat och hotat bland annat med indragning  av Polens rösträtt, en åtgärd som kanske inte biter tillräckligt.

Intressant i sammanhanget är förstås att båda länderna är mycket stora bidragstagare av EU-medel bland annat då från Sverige som ju är en av de största nettobetalarna till EU. “Det kan inte fortgå” utbrister Karin Pettersson med fog i sin ledarkrönika i dagens AB. Hon åberopar i frågan också den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson som anser att Sverige bör agera för visst villkorande av EU-bidragen.

Förslaget om villkorande är ett  tydligt och säkert mera bitande steg i rätt riktning.

Det är verkligen mycket olyckligt att vi  i dagens moderna Europa har sååå svårt  att lära  av världsdelens tidigare så konfliktfyllda och blodiga historia. Tilltron till så kallade starka män som Viktor Orbán och Jaroslaw Kaczynski och deras ageranden borde i ett historiskt perspektiv rimligen vara naggad i kanten …..

 

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

*Snabba på ratificeringen av angeläget FN-avtal om totalförbud mot kärnvapen!!

Citat från inlägg  DN.debatt 2017-07-19:

Fredagen den 7 juli utbröt jubel på FN:s högkvarter i New York när 122 stater röstade igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen. Nu måste Sverige visa ledarskap och snarast underteckna och ratificera avtalet, uppmanar Andreas Tolf, Svenska läkare mot kärnvapen, och Gabriella Irsten, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.(slut citat)

Det är förstås bara att instämma Om inte annat kommer avtalet förhoppningsvis att ha en långsiktig effekt  på attityderna.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

VIKTIG framställning till EU……..

En i synnerhet i dagens spända världsläge vikttig framställning har gjorts av KEK till EU (citat från Katolska Kyrkans sajt):

Den ekumeniska Europeiska kyrkokonferensen, KEK ber EU i ett meddelande att stärka sin roll som fredsidkare och för försoning och undvika militära medel. ……(slut citat)

Med andra ord kraftfullt söka påverka utvecklingen till diplomati och dialoger (jämför Östersjöregionen).

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Kontraproduktivt för integration

Hemma hos oss lyssnade vi i morse till en utfrågning i P1 av Liberalernas ledare Jan Björklund. Det är idag Liberalernas dag under Almedalsveckan. Vi reagerade med viss förvåning på uppgifter om en muslimsk friskola som mot kommunens önskan (Borås) och Skolinspektionens beslut efter överklagande i Förvaltningsdomstolen ändå medgivits etableringsrätt.

Som argument mot ett etableringstillstånd för skolan användes enligt Björklund bl a en del uppgifter hämtade från en intervju med grundaren.  Denne menar att sharialagar skall styra i Sverige, att en man skall ha flera kvinnor och att man skall få  använda våld för att bestämma över sin kvinna. Grundaren tar inte heller kvinnor i hand. Samtliga dessa åsikter strider mot svenska lagar och grundvärderingar varför ett etableringstillstånd i detta fall förefaller orimligt.

Jan Björklund argumenterar i utfrågningen endast för ett stopp för nya etableringar av religiösa friskolor.  Av rättsprincipiella skäl vill han ogärna ingripa i redan etablerade religiösa friskolor som den nu nämnda i Borås. Den socialdemokratiska uppfattningen  däremot är att även befintliga skolor genom inspektion ska tvingas efterleva rådande svenska lagar och grundvärderingar.

Då skolsystemet är av avgörande betydelse för lyckad integration i det svenska samhället måste , menar vi, sådana skolor som sprider lagstridiga värderingar kunna stoppas.En kompromiss mellan partiernas syn i denna viktiga fråga bör eftersträvas.

Posted in Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Uppvaknande….

I en ledare i Expressen argumenterar skribenten för statlig utredning av  möjliga samband mellan brottslighet och härkomst.. Bakgrunden är bland annat en omfattande kartläggning av den ökande gängkriminaliteten i Stockholm som till exempel visar(citat) “drygt 82 procent av medlemmarna i Stockholms kriminella nätverk har två föräldrar som invandrat till Sverige.”(slut citat)

Skribenten anför också bland annat:”Att utrikes bakgrund ger en ökad risk för kriminalitet är ingen värdering. Det är helt enkelt så verkligheten ser ut, och det blir varken bättre eller sämre av att man har grundlig fakta på bordet. Däremot måste man ha korrekt information för att överhuvudtaget kunna vidta brottsförebyggande åtgärder.”

Eftersom läget  i andra utanförskapsområden troligen liknar läget i de angivna stockholmska förorterna  , så är den föreslagna utredningen angelägen.

 

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

svt:”Tyskland godkänner lag om att straffa sociala medier för hat och hets”

Igår godkände det tyska parlamentet en ny lag för att hyfsa kommentarer och inlägg på sociala medier. Jag citerar följande från svt NYHETER:

Sociala medie-sajter i Tyskland som inte raderar brottsliga inlägg från sina tjänster inom ett dygn riskerar att dömas till böter på uppåt 50 miljoner euro.

….Nätjättarna har enligt lagen 24 timmar på sig att radera uppenbart kriminella inlägg, och en vecka att hantera mer svårtydda fall. Lagen gäller inlägg publicerade från Tyskland. (slut citat)

Diskussioner om liknande lagar  pågår i alltflera länder och nätjättarna som Facebook ,Google och Twitter  har så sakteligen börjat  rätta in sig  i ledet….Detta gäller för övrigt även frågorna om hur falska nyheter skall identifieras och stoppas.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Positivt initiativ

Enligt medierna igår startar regeringen senare i år en  informationskampanj för att motverka rasism. Att handha kampanjen uppdras åt myndigheten Forum för levande historia.

Det är viktigt att motarbeta den tilltagande antisemitismen som nu genom invandringen också rymmer fler dimensioner ( jämför läget i Malmö där judar regelbundet utsätts för trakasserier av vissa muslimer). Det är också viktigt att motverka islamofobiska trakasserier av “vanliga” muslimer parallellt med andra myndigheters arbete mot våldsbejakande islamism.

För en harmonisk sammanhållning av landet behövs i oroligare lägen som nu, rejäla doser av vaccin mot totalitära hot.

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment