Monthly Archives: April 2012

NSPH driver kvalitetsprojekt rörande psykiatrisk vård

NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa)kommer med stöd från Allmänna Arvsfonden driva ett projekt för att” utveckla kvarlitetsbedömning av psykiatrisk vård och stöd ur patienters,brukares och anhörigas perspektiv.” Kan förhoppningsvis få betydelse vid planering av psykiatricentran och vid upphandlingar.

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

DNdebatt: Kommunerna sviker de psykiskt funktionsnedsatta

Jag citerar direkt följande från inledningen av en angelägen debattartikel i DN idag 2012-04-27: Ny kritisk rapport. Psykiskt funktionsnedsatta får inte den vård och det stöd som de har laglig rätt till. Det är slutsatsen i en rapport som Socialstyrelsen … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

SvD artikel: Invandringen till Sverige inget nytt fenomen

I en intressant artikel belyses den senaste DNA forskningen på benrester från  tidiga befolkningen på Gotland och den  i Västra Götaland. I första fallet fann man släktskap med andra folkgrupper/jägar- och samlarfolk i norra Europa och för jordbruksbefolkningen i Västra Götaland ett tydligt släktskap med … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Kristenheten behöver bli mera medial och uppträda mer enigt

Analysföretaget Kairos future har låtit ett urval av 1000 svenskar skriva ner upp till fem kända , nu levande , som är öppna med sin tro.Carola hamnade inte oväntat på första plats följd av Jonas Gardell och Göran Hägglund i … Continue reading

Posted in TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

Demokratikriterium för vapenexport viktigt för trovärdigheten

Mediadebatten den här veckan visar bla att kristdemokraterna,folkpartiet,miljöpartiet och vänsterpartiet samt stora medier vill ha ett demokratikriterium i samband med vapenexport.Säkert gäller det många väljare inom m och s också, och det är rimligt att den översyn alliansregeringen nu beslutat får … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Chefer underskattar psykisk ohälsa i arbetslivet

Citat från NSPH:s sajt:    NSPH=Nationell samverkan för psykisk hälsa Kampanjen Hjärnkoll publicerar en rapport som visar att chefer med personalansvar kraftigt underskattar hur vanlig den psykiska ohälsan är i arbetslivet. Detta trots att psykisk ohälsa är den främsta orsaken bakom … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

Viktig omvärdering—hälsosam reningsprocess

I sin söndagskrönika i DN idag 2012-04-22 tar chefredaktören Wolodarski upp hur Raoul Wallenbergs insatser under lång tid behandlades av det officiella Sverige och att man förteg eller förminskade hans insatser så också i ledande medier. Hyllningarna bla från president Obama … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment