Monthly Archives: June 2015

Intressant och klokt om enhet och ekumenik

Citat från Vatikanradions sajt: “Vår dialog måste fortsätta” skrev påven Franciskus i ett budskap till Olav Fykse Tveit, generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd,………. …..I sitt budskap, uttryckte påven Franciskus sin tacksamhet “till allsmäktige Gud för den meningsfulla ekumeniska relationen som vi … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE | Leave a comment

***Positivt steg !

Folkhälso- och sjukvårdsministern, Gabriel Wikström, har nyligen i intervjuer med flera medier och organisationer aviserat en stor satsning(miljardbelopp) för en förstärkt och bättre psykiatri. Det är i sammanhanget viktigt bland annat med långsiktighet i satsningar och löpande effektiv utvärdering.

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Faktabaserat miljödokument med moralisk tyngd och vägledning

Påven. H.H. Franciskus I har under veckan presenterat en viktig encyklika om miljön. Den är faktabaserad och rymmer samtidigt en uttalad moralisk dimension. Encyklikan (“Laudate Si”), som riktar sig till jordens alla människor, kommer i lagom tid före FN:s stora … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE | Leave a comment

***Konfliktspiralen MÅSTE snarast brytas!!!

Medierna fylls med alltmer alarmerande nyheter om eskalerande motsättningar, militärt och politiskt kring Östersjön, vårt närområde. Retoriken och vapenskramlandet från berörda parter påminner osökt om tilltalet under kalla kriget. Det ligger i sakens natur att man triggar varandra på farliga … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

“Stormvarning” i AB från freds– och konfliktforskaren Wilhelm Agrell

Jag citerar från AB 2015-06-07: Både Wilhelm Agrell, professor i underättelseanalys och Kristian Gerner, historieprofessor, var i programmet överens om att de konflikter vi nu ser runt om i Mellanöstern, Nordafrika och terrordåden i Europa bör benämnas som ett världskrig. … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik | Leave a comment

***Sveriges Nationaldag idag–viktig markering

Högtidlighållandet av dagen är ett sätt att markera tacksamheten för den fred , frihet, det oberoende och den sociala trygghet vi har uppnått. Dagen känns för mig också på flera sätt besläktad med Europadagen den 9 maj och FN-dagen den … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

Tvångsmottagning av flyktingar en dålig idé

Regeringskällor har meddelat att man förbereder förslag om lagstiftning som tvingar kommuner att motta flyktingar. Det förefaller mer rimligt att tro på morötter(faktiska resurser för boende,skola,vård och omsorg med mera) för kommunerna framför piska. De som kommer måste också få … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment