Monthly Archives: June 2014

Gauck samlar historiker kring 1:a världskriget

DN- notis 2014-06-28 : Tysklands president Joachim Gauck har samlat framstående historiker från hela Europa “för att belysa de olika erfarenheterna från första världskriget och dra lärdomar av det”. Att just förstå olikheter i erfarenheter och synsätt är verkligen viktiga … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Krig= kollektivt vansinne DÅ som NU !

I dessa dagar skrivs många minnesartiklar om första världskrigets orsaker och start för ganska exakt 100 år sedan. De vedervärdiga slagen—snarare en utdragen slakt av miljontals unga människor– skildras utförligt, och det är bra att vi påminns om det enorma … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Karlsten med klok krönika i DN om övervakningssamhället

I sin krönika i DN idag, 2014-06-21( nätupplaga), raljerar Emanuel Karlsten med fog över den alltmer växande kamera – och IT-övervakningen. NSA och FRA har som redovisats i medierna en väldigt hög ambitionsnivå. Och till den gruppen hör förstås också … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Kan tjäna för eftertanke och inspiration

Tutu Global Forgiveness Challenge kallas ett omfattande nätprojekt inspirerat av den världskände sydafrikanska biskopen Desmond Tutu. Projektet manar till eftertanke och efterföljd och bör också kunna vara en inspirationskälla såväl för privatpersoner som för politiker med äkta fredsvilja. Projektet beskrivs … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur | Leave a comment

Uppladdningen kring Östersjön–Några tankar

Den militära uppladdning som nu snabbt sker i Östersjöområdet mest med hänvisning till den allvarliga krisen i Ukraina, är klart oroväckande. Det är olyckligt både för Nato med partners, inklusive Sverige, och för Ryssland , då krisen riskerar att bli … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

“Världens första förbandslåda med plåster för själen”— Bra initiativ

Jag citerar följande från det regeringsstödda projektet (H)järnkolls webbplats: Trots att psykisk ohälsa idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken finns fortfarande många föreställningar och stor okunskap. Nu har världens första förbandslåda för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa i arbetslivet … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

DN.Kultur: “Rappot från en vårtermin i kaos”

Journalisten Thomas Peterson vikarierade en tid på högstadium i södra Stockholm och ger i en artikel en dramatisk bild av ett helt oacceptabelt kaos och förfall. Det är väldigt lätt att inse att vi nu måste få ordning och reda … Continue reading

Posted in Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment