Monthly Archives: September 2014

En farligt skev syn hos unga män….

Citat från Catia Hultquists krönika i DN 2014-09-29: Hotet om manligt våld som en naturlag att förhålla sig till. Lite som vädret. Den vardagliga drillningen på skolgården (”slå tillbaka så hårt du kan så slipper du mobbarna”), de sjukt våldsamma … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

NY situation: Fredsbyggande i en multipolär värld

En längre tid har vi sett tecken på att länder som Brasilien, Indien, Kina och Ryssland på grundval av ökad ekonomisk styrka och stor befolkning och i några fall ett slags revanschlust medvetet och ibland aggressivt tagit steg framåt mot … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Uncategorized | Leave a comment

Samhällsutvecklingen…….

Jag uppmärksammade i min blogg för ett par dagar sedan en artikel från 2013 i affärstidningen Dagens industri, en artikel som kommenterats i den kristna tidningen Inblick av bland andra förre KD-ledaren Alf Svensson. Artikeln hade den spektakulära rubriken: ”Dekadensen … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE | Leave a comment

HÖG TID att börja tala FRED med nedtonad retorik !!

I samband med flera pågående och flera potentiella konflikter är retoriken högt uppdriven och sabelskramlandet allt tydligare. Till detta kan med stort fog sägas att vi verkligen historiskt har mycket dåliga erfarenheter av liknande situationer som ofta föregått öppna krig. … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | 1 Comment

DI- artikel från förra året: Dekadensen i väst är som vid Romarrikets fall

Citat från affärstidningen(!) Dagens industri (Di) 2013: Människor i väst älskar sina pengar, har bytt plikt mot rättigheter och ersatt gudsfruktan med en besatthet av mat och sex. Dekadensen galopperar, skriver Di Weekend. Det saknas inte tecken på att det … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Saxat ur Focolarerörelsens tidskrift “Enad Värld”

Focolarerörelsen är en kristen ekumenisk lekmannarörelse med ursprung och bas i Katolska Kyrkan grundad av italienskan Chiara Lubich 1943. Rörelsen som arbetar bland annat för kristen enhet, syskonskap och fred omfattar miljontals medlemmar och är nu verksam i 180 länder. … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

IS; Islamiska staten kriminaliseras i Tyskland

Enligt tyska medier förbjuds den muslimska/islamiska terrororganisationen IS i Tyskland. Allt samröre med den kriminaliseras. På goda grunder med tanke på allt fruktansvärt våld och all förföljelse av olika minoriteter i Syrien och i Irak ! Bör efterföljas i hela … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment