Monthly Archives: March 2011

Världen förändras—ibland åt rätt håll ibland kanske fel

Såg i AB:s nätupplaga 2011-03-31 att röster höjs i Ryssland alltoftare för att lägga Lenin i en vanlig grav. Det vore med sitt symbolvärde verkligen  ett bra och önskvärt steg framåt för demokratin i det landet. I grannlandet Danmark sägs att … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Uncategorized | Leave a comment

Reflektion över oss som tröglärt släkte

Läste vid frukosten en tänkvärd recension(Johan Croneman,DN) av SVT 2:s pågående serie om första världskriget,det krig där 9.000.000 unga män offrades och som efter Verdunslakten ändå stod i exakt samma positioner som när attackerna där inleddes.En kvarlevande skotsk veteran säger i TV :”Vi var unga och … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Uncategorized | Leave a comment

Angeläget debattinlägg i SvD –2011-03-30

På SvD Opinion/Brännpunkt tar idag Marcus Riding upp ett nytt problem för människor som idag blir psykiskt sjuka. På grund av  utförsäkring kan de riskera att bli tvungna sälja sina hem som de inte kan behålla om de skall kunna få kommunalt försörjningsstöd.  Det … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Bristande efterföljd av LSS

Expressen har i en artikel (nätupplagan)2011-03-30 tagit upp den dåliga tillämpningen av LSS i många kommuner. Det är mycket rimligt och önskvärt att man från statlig nivå trycker på och ser till att människor med fysiska respektive psykiska funktionshinder får åtminstone det … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Svensk politik | Leave a comment

Frågan om medlemsskap i Nato

När vi läser om turerna kring den svenska libyeninsatsen väcks själva kärnfrågan dvs den om medlemsskap i Nato. Det känns nu som tidigare att Sverige vill sväva i något eget utrymme, egen pakt,  som ingen riktigt begriper sig på,  och det … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Uncategorized | Leave a comment

Genant Kristersson!

Efter att Svenska Kyrkans biskopar i likhet med många andra krävt det så kräver allt flera läkare nu stopp för den ovärdiga utförsäkringen av människor. Nedanstående referat är hämtat ur SvD. Saxat ur SvD 2011-03-30 (citat): Stoppa utförsäkringarna nu, kräver … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Stoppa förföljelserna av kristna!

I DN:s huvudledare idag –2011-03-28– behandlas de snabbt ökande förföljelserna av kristna i särskilt den muslimska världen. DN betonar att det handlar om extremister –inte majoriteten muslimer–som agerar med våld och förföljelser. Det är givetvis nödvändigt och viktigt att religionsfriheten respekteras … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment