Monthly Archives: May 2011

Adelsohns insidekritik av järnvägsmarknaden måste tas på allvar av Alliansen!

Ulf Adelsohn(m) tog strax före sin framtvingade avgång som SJ-ordförande upp de många och besvärande problemen med landets tågförbindelser. Det framgick att avregleringen av järnvägsmarknaden skötts mediokert och uppenbarligen gått för fort och Adelsohn pekade bla på att en liknande situation … Continue reading

Posted in Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Förstärkt tidig psykosprevention sparar MYCKET lidande och pengar

Ca 3% av befolkningen drabbas under sin livstid av någon form av  psykossjukdom och åtskilligt många flera lever i riskzon att under ogynnsamma förhållanden utveckla psykos. Dessa sjukdomstillstånd medför ett mycket stort , för en del livsvarigt lidande och handikapp. … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Svensk politik, Uncategorized | 1 Comment

Ungdomsfrågor som allvarligt oroar …..

I olika medier påtalas alltsomoftast problemet med landets fortsatt mycket höga ungdomsarbetslöshet. Det går inte att fortsätta med en laissez-faire modell på detta område utan långsiktiga besvärliga konsekvenser. Åtgärder måste till ,och ungdomar måste få komma in i vuxensamhället tidigare … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Amnesty kritiserar Sveriges hantering av asylsökande romer

Amnesty anser inte att romer från Kossovo och Serbien som sökt asyl i Sverige sänts tillbaka utan att ha fått en riktig asylprövning och hänvisar till den förföljelse som romer fortfarande bevisligen utsätts för i flera balkanländer. Min egen tanke och kommentar: Det är … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Demokratiministern i paneldebatt om extremism

Antirasistiska organisationen Expo anordnade idag en angelägen paneldebatt om extremism under ordförandeskap av vår demokratiminister, Birgitta Ohlsson och med bland andra den kände israeliske författaren Amos Oz som deltagare. Birgitta Ohlsson,  slog bland annat  fast(citat från regeringens sajt) Fokus måste vara på individerna som … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Vår bästa åkermark “asfalteras” i allt snabbare takt—utveckling som bör bromsas!!

Har precis tipsat en vän via mail om angelägen artikel.I senaste Miljöaktuellt online finns nämligen en artikel om att stadstillväxten i Europa tar alltmer mark i anspråk. Varje år motsvarar markbehovet en storstad med Berlins geografiska utsträckning. Vi ser själva dessa … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

RSMH anordnar forumdag om attityder till psykisk ohälsa 9 juni

Livesändning sker via internet från kl 10.00 via http://www.abflive.se/ Debatt äger rum med början kl 14.45 Enligt annonsen kan ev frågor sändas in via SMS på 072-7416160 eller via mail till andreas.ganslandt@rsmh.se

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment