Monthly Archives: February 2014

DN Insidan: “Vi måste tänka mer på andra”

I en intressant helsidesartikel i DN 2014-02-27 intervjuas Jan Gunnarsson om sitt arbete för en bättre värld genom sitt företag Värdskapet. Företaget arbetar med kurser, seminarier, föreläsningar och egen bokutgivning med målet att att bidra till en hållbar ekonomisk,social och … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur | Leave a comment

Norsk hälso- och sjukvård bra modell för Sverige!

För någon vecka sedan fick vi genom medierna veta att praktiskt taget alla norrmän , även de i glesbygd i Nordnorge, har tillgång till egen husläkare med vad detta betyder kvalitativt i vårdkontinuitet och patienttrygghet. Man erbjuder ett system av … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Kadhammar i AB med tänkvärda varningsord om utvecklingsriktningen i EU och hela Europa

I en krönika i AB 2014-02-23 tar Peter Kadhammar upp utvecklingen i Europa mot kraftigt ökad nationalism. Kadhammar gör det mot bakgrund av de aktuella förhållandena i Ungern. Krönikan inbjuder till läsning och reflektion. Delar själv uppfattningen att vi alla … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Generösa EU-krediter och fortsatt aktiv medling bättre för Ukraina än sanktioner !!

Med självskrivet fokus på fred och i förlängningen ekonomisk och annan stabilitet så måste generösa EU-krediter och en fortsatt aktiv medling på alla sätt vara bättre för Ukraina än sanktioner. Förnuftet talar för det och att det i dagsläget kan … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik | Leave a comment

Rörande godhet visas i norsk succcékampanj

Läs här citat från AB 2014-02-20 och se själv videoklippet. Man rörs över godheten ända ner i tåspetsarna!! Citatet: Skulle du erbjuda din jacka till en elvaårig pojke som fryser på en busshållsplats? Många norrmän skulle. Men alla de snälla … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

Rädda Barnen om ljuspunkter trots allt

Chefredaktören för Rädda Barnens tidskrift BARN. Sophie Arnö, tar i sin ledare i senaste numret nr 1/2014 upp hur det går med uppfyllelsen av FN:s millenniemål. Hon konstaterar inledningsvis att (citat) “…utvecklingen i världen går framåt mer än vad de … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Civilsamhället stärks genom egen myndighet

Idag stärks civilsamhället genom inrättandet av en ny myndighet,Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. Det sker i anslutning till att alliansregeringen vässar civilsamhällespolitiken. Myndigheten skall främst stötta inte styra och vara till hjälp för ett självständigt civilsamhälle. Viktigt då 4 av … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment