Monthly Archives: June 2011

NSPH ordnar angelägna seminarier under almedalsveckan

NSPH -Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa-genomför tillsammans med olika partners flera seminarier i Almedalen. Temat är vård och arbetsmarknadssituationen för personer med psykisk ohälsa, i synnerhet unga människor. Info på NSPH:s webbplats.

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik | Leave a comment

Bra föredöme för ekumenik

Har precis fått och ögnat igenom ekumeniska Focolarerörelsens tidskrift Enad Värld 2/2011 och läste där bl a om rörelsens 58;e konferens i Trento mecd deltagare från 45 olika kyrkor och där det talades ett tjugutal olika språk. I Trento föddes … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

Bra val av huvudfokus—KD vill satsa på barn och ungdom!

Kristdemokraternas huvudfokus ska ligga på barn och unga, var Hägglunds huvudbudskap i rikstingstalet idag. Det är ett mycket viktigt område med perspektiv framåt och det blir för fortsättningen viktigt med stor tyngd och stor tydlighet i dessa frågor.  Samtidigt får … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Alf Svensson har rätt — igen!

I DN idag 2011-06-30  finns en talande intervju med Alf Svensson . Han menar bland annat att partiet nu måste sätta ner foten i viktiga profilfrågor och också stå kvar mot trender i värdeförankrade frågor. Intervjun kan tjäna som god vägledning … Continue reading

Posted in Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

NEJ, skolan får givetvis inte bli ett internetcafé…..

Östgöta Correspondenten,regionaltidning i Östergötland, tar på ledarplats upp den misshanterade internetanvändningen i många skolor. Användningen beskrivs baserad på en ogrundad övertro till elevernas förmåga att som man kallar det “forska” självständigt med hjälp av internet. I ledaren pekas också på den störning som negativt ofta påverkar … Continue reading

Posted in Svensk politik, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Befängda beslutet i Hässleholm om stopp för traditionella julsånger på skolavslutning

Citat från nyhetsartikel i tidningen Dagen 2011-06-28 om utspel av civilministern: Attefall efterlyser nu en samhällsdebatt som hjälper beslutsfattarna att förstå att även traditioner med koppling till ett kristet kulturarv har en plats i skolan……………. -………Det finns en föreställning om att … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Fortsatta brister inom psykiatrin…..

Elin Grelsson tar i sin krönika i AB 2011-06-28 upp ojämlikhetsfrågor som återstår att lösa inom psykiatrin och också hur förskrivningen av läkemedel fungerar. Det är naturligtvis fel att en viktig vårdsektor hamnar så i strykklass.

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment