Monthly Archives: July 2012

SvD 2012-07-26: “Psykiatrin glöms bort trots prio”

I nyhetsartikel i SvD påvisas att psykiatrin får alltmer begränsade resurser trots löften om prioritet och trots statliga krav och stimulansåtgärder. Som varit fallet länge så händer alltså ingenting…. Förklaringar? : (citat) …Ing-Marie Wieselgren på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tror … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

“Kyrkorna vill påverka vapenhandeln”

I en nyhetsartikel i tidningen Dagen 2012-07-27 informeras om pågående FN-förhandlingar om ett internationellt vapenhandelsavtal. Artikeln inleds på följande sätt(citat): I dag är handeln med bananer mer reglerat än handeln med vapen. I dag avslutas FN-förhandlingarna om ett internationellt vapenhandelsavtal. … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

Lann i Kristdemokraten: “Religionsförakt leder till andlig fattigdom”

I senaste numret av Kristdemokraten(nr 30-31) tar Elisabet Lann i sin ledarkrönika upp frågan om själens tillväxt i vårt sekulariserade samhälle.Hon konstaterar bl a  : “I Sverige har religion fördomsfullt kommit att betraktas som något som spelar roll för invandrare och … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

Mindfulnessträning effektivt vid flera slags psykisk ohälsa

Terapier med blandade inslag från KBT och mindfulnessträning möjlig väg att förbättra behandlingen vid flera olika slags psykisk ohälsa. Detta rapporteras i undersökningar länkade från sajten viska.se

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

Debattör i Kristdemokraten: “Var går arbetslinjens humanitära gränser?”

Ja, den frågan ställer bokförläggaren och aktive kristdemokraten Kjell-Erik Selin i senaste numret av tidskriften Kristdemokraten (nr 30-31) och gör en mycket läsvärd analys som bl a grundar sig på KD:s roll som “borgerlighetens sociala röst”.Selin pekar på att alltflera … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

AB rapporterar om fortsatta nedskärningar inom psykiatrin

Citat från AB 2012-07-25 : De senaste 20 åren har 66 procent av vårdplatserna försvunnit inom den slutna psykiatriska vården, visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting.(slut citat) Nedskärningarna fortsatte även föregående år och sägs leda till överbeläggningar och för … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Hoppfullt om Europa

I en hoppingivande debattartikel i DN idag säger utrikesminister Carl Bildt inledningsvis följande (citat): Helhetsgrepp på Europa. I dag startar Sverige ihop med Polen, Italien och Spanien ett arbete med att utforma en global strategi för Europa. Vi ger våra utrikespolitiska … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment