Category Archives: Uncategorized

*Fascinerande och något att fundera över JUST IDAG…

CITAT från spaceweather.com: HAPPY PI DAY: March 14th (3.14) is  day, and all around the world pi-philes are celebrating one of the most compelling and mysterious constants of Nature. Piappears in equations describing the orbits of planets, the colors of auroras, the structure … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

REKOMMENDATION OM VIDEOFILM

Sveriges Kvinnolobby driver tillsammans med Unizon och Roks en kampanj för att få till stånd en statlig utredning om hur spridningen av pornografi kan begränsas. Unizon, som är en paraplyorganisation för 130 kvinno- och tjejjourer och andra stödverksamheter säger på … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Citat från DN som passar in just på 8 mars…

Huvudledaren i DN handlar idag som sig bör om hur det går med jämställdhetsarbetet och jag väljer citera det mest positiva uttalandet: Det finns skäl att vara stolt över det svenska jämställdhetsarbetet. The Economist sammanstället varje år ett ”glass-ceiling index”, … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

GroKo i hamn idag i BRD och kanske något för Sverige efter höstens riksdagsval……..

CDU/CSU+SPD nu alltså  sant—Grosse Koalition/GroKo– för en ny mandatperiod med ”Mutti”, Angela Merkel, som förbundskansler. Det ger förhoppningsvis viss ökad stabilitet inte bara för Tyskland utan för hela EU i tider av brexit, politisk oro i Italien, hotande av Trump … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Tänkvärt och kanske rentav på pricken sant….

Så här mitt i lättkränkthetens tidevarv finns det alltfler som sunt nog börjar på allvar undra vart vi är på väg. En av dem är uppenbarligen krönikören Clara Lidström i Expressen. I sin krönika idag  ger hon talande exempel på … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Karin Bojs i DN: Flyg åtminstone med ögonen öppna

DN idag har ett alarmerande  reportage om pågående och accelererande klimat förändringar och dessas alltmer märkbara  konsekvenser för människorna och naturen i olika delar av världen. Mycket läsvärt och lärorikt. I anslutning till reportaget ger DN:s vetenskapsreporter, Karin Bojs, i … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Dags utreda omprövning av asylrättens omfattning och tillämpning i dagens kontext

På allt flera håll i Europa till exempel Danmark, Tyskland och Österrike diskuterar politiker i ledande politiska partier begränsningar i asylrätten. Bland skälen som nämns finns manipulering av asylskäl och rättvisa vad gäller verkliga behoven och olika uppfattningar om rimlighet … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment