Monthly Archives: November 2017

REKOMMENDERAS för underskrift– vårdat språk klar vinst för ALLA !

Tog just del av upprop mot den alltmer ökande frekvensen svordomar i många program från SR, SVT och UR . Hemma hos oss instämmer vi och skriver på.

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Ekumeniska vespern positivt fortsatt steg mot synlig kristen enhet

Söndagens TV-utsändning från ekumeniska vespern visar tydligt på att närmandet mellan romerskt Katolska Kyrkan och de lutherska kyrkorna som Svenska Kyrkan efter den stora ekumeniska reformationsminnes gudtjänsten i Lund för ett år sedan tar nya viktiga steg framåt. Välkommet!

Posted in TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

Högtidlighållande av Balfourdeklarationen –100 år

I dagarna har man förutom i Israel också inom EU och i USA högtidlighållet minnet av 1917 års viktiga Balfourdeklaration. Citat från svenska Wikipedia: Balfourdeklarationen är ett yttrande den 2 november 1917 av den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour, i … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment