Monthly Archives: October 2013

***FN-dagen idag–OBS!

Vi har särskilt som relativt liten stat all anledning att fira FN-dagen, slå vakt om FN och arbeta för en förstärkning och effektivisering av FN:s möjligheter att medla och förhindra samt snabbt dämpa konflikter. Här återstår verkligen mycket att göra, … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Öka skolornas träning i perspektivbyte!

Vi vet erfarenhetsmässigt att vidgande av perspektiv och byte av perspektiv ökar kreativ förmåga vilket kan gynna forskning och inte minst gynna vardagslivet i vår alltmera internationella, multikulturella miljö. I ett flertal skolämnen finns goda möjligheter att mera medvetet använda … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

DN.Debatt: Sveriges röst måste bli tydlig och stark i FN

Stefan Löfven och Urban Ahlin argumenterar i en debattartikel DN idag ,2013-10-08, för en återgång till den traditionellt mera tydliga och starka FN-roll vi tidigare haft. I artikeln pekas på vad som i närtid bör göras bla att stärka Sveriges … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

KD:s nya inriktningar

På rikstinget senaste helgen så uttalade sig KD:s partiledare, Göran Hägglund, för att man bör undersöka möjligheten att avskaffa landstingen och förstatliga vården. I annat sammanhang beslutade rikstinget efter en debatt kring motioner som förordade Natoanslutning, att partiet skall verka … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment