Monthly Archives: August 2012

Clas Barkman DN 2012-08-31 : “Cameron glömmer att EU står för fred”

Mot en bakgrund av tidningsreferat av invigningen av ett monument i London kopplat till andra världskriget tar DN:s krönikör Clas Barkman upp ett samtidigt inlägg av David Cameron, den brittiske premiärministern.  Cameron argumenterar för en brittisk folkomröstning om EU på ett sätt … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

Järnvägssatsningen–bra steg av Alliansen

Känns bara viktigt att få instämma i den ganska så eniga positiva kören av röster. Satsningen är verkligen mycket välkommen!

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik | Leave a comment

DN:s chefredaktör om rättsstaten

Chefredaktör Peter Wolodarski tar i sin ledare i ljuset av Assangeaffären upp några aktuella problem för rättsstaten. Det är en viktig diskussion där det också finns flera historiska referenser.

Posted in Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Obama i intervju: – Jag gör mitt bästa för att leva ut min tro

 I en i tidningen Dagen 2012-08-24 återgiven amerikansk intervju talar Barack Obama och republikanske presidentkandidaten Mitt Romney ut om sin egna personliga kristna tro. Intressant och värdefull intervju.

Posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

Medkänsla (compassion) och altruism blir nytt forskningsområde

Ett stort steg i för oss alla värdefull riktning tas genom tillskapandet av ett tvärvetenskapligt forskningsområde och forskningsinstitut för medkänsla och altruism. Planerna för forskningsområdet och ett nytt forskningscentrum redovisas närmare i DN 2012-08-23 Det handlar helt klart om ett … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Hoppfullt EU-tecken—vändning på gång i Greklands ekonomi?

Flera medier rapporterar just om en viss ljusning i Greklands ekonomi.Kan i bästa fall vara första steget till en stabilisering inom euroområdet. Än så länge stannar det vid goda förhoppningar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tankestörningar som tidigt diagnostiskt instrument

Tidig upptäckt och tidiga behandlingsinsatser är av central betydelse vid psykossjukdomar. Ny kunskap om förvarnande tankestörningar kan och bör användas för förbättrad diagnostik. Information med hänvisning till facktidskrift finns på sajten http://www.viska.se

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment