Monthly Archives: May 2016

Freden måste erövras men utan krig

Värdlandsavtalet med Nato och det övriga närmandet till organisationen är troligen bra för Sveriges och östersjöregionens säkerhet i ett kortare perspektiv. Men en huvudfråga är ändå att Sverige under kommande Natomöten och eljest mycket kraftfullt   måste engagera sig för att … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Högintressanta perspektiv på migration med scenarios

Kairos Future, som är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid, har på sin webbplats lagt ut en högintressant artikel med perspektiv på integration och med tänkvärda framtidsscenarios för Sverige. Artikeln är betitlad: I … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

SvD-debatt:”Sverige måste säkra våra egna livsmedel”

Citat från inledningen i debattartikel i SvD 2016-05-18: Varannan tugga svensken stoppar i munnen är importerad. Trots politiska deklarationer om att svensk livsmedelsproduktion ska öka går utvecklingen i rask takt åt motsatt håll. (slut citat) Artikeln är skriven av framstående företrädare … Continue reading

Posted in Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Wallström om Sveriges roll i FN

Vår utrikesminister Margot Wallström lobbar tillsammans med övriga regeringen för en plats i FN:s säkerhetsråd. I en intervju i samband med detta har hon nyligen uttalat sig om Sveriges FN-roll. Sverige prioriterar konfliktförebyggande och fredsskapande insatser. Man vill komma åt … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Europadagen idag -viktig påminnelse!

I dessa orostider är Europadagen en extra viktig påminnelse om vikten att engagerat på alla olika  sätt slå vakt om och bevara den fred, frihet, rörlighet och humanitet samt det i historisk tid oöverträffade välstånd som mödosamt byggts upp efter den … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Klok kardinal uttalar sig mot Brexit

Citat från tidskriften Signum 3/2016:   I Storbritannien har ännu en prominent kyrkoföreträdare uttalat sig mot landets utträde ur Europeiska unionen. ”EU är i sin summa större än sina enskilda delar”, skriver den engelske kardinalen Cormac Murphy-O’Connor i en kommentar … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***SKR: Kyrkorna i gemensam bön inför Pingst

Från Sveriges Kristna Råds (SKR) webbplats citerar jag följande: När människor ber samma bön skapas en god atmosfär. Kyrkorna i Varberg och Sveriges kristna råd inbjuder alla att be samma bön inför pingsten. Detta är ett initiativ som inleddes 2013 och som … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment