Ekumeniska vespern positivt fortsatt steg mot synlig kristen enhet

Söndagens TV-utsändning från ekumeniska vespern visar tydligt på att närmandet mellan romerskt Katolska Kyrkan och de lutherska kyrkorna som Svenska Kyrkan efter den stora ekumeniska reformationsminnes gudtjänsten i Lund för ett år sedan tar nya viktiga steg framåt. Välkommet!

Posted in TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

Högtidlighållande av Balfourdeklarationen –100 år

I dagarna har man förutom i Israel också inom EU och i USA högtidlighållet minnet av 1917 års viktiga Balfourdeklaration.

Citat från svenska Wikipedia:

Balfourdeklarationen är ett yttrande den 2 november 1917 av den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour, i vilket han meddelar lord Walter Rothschild, ledaren för det judiska samfundet i England, att den brittiska regeringen stöder förslaget att upprätta ett judiskt hemland i Palestina…..(slut citat)

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

“Lovvärt förslag” från M i flykting-och asylfrågorna

Expressens ledarskribent, Anna Dahlberg, kommenterar idag på ett positivt sätt moderaternas utspel om kvotflyktingar och asyl och ser med vissa modifieringar förslaget som “lovvärt”. Hemma hos oss delar vi i stort hennes bedömning av den tuffa verklighet vi i Europa nu står inför och hur den kan hanteras.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Inför FN-dagen 2017-10-24……

Vi hemma hos oss brukar envist regelbundet återkomma till den rimligen för allt flera sjålvklara påminnelsen om att förutom ekonomiskt.socialt och kulturellt samarbete, så är den säkraste vägen till långsiktig fred modig, öppen DIALOG.         Mot bakgrund av kunskaperna om våra krigsfyllda historiska erfarenheter, kunskaper om modern vapenteknologi samt vår livsmiljös sårbarhet MÅSTE vi äntligen mogna in i att ta ansvar för en ny utveckling!  Detta faktiskt samtidigt som vi tänker tanken och vidtar rimliga åtgärder för att skydda och försvara våra nationella territorier. Även om vi ibland tvivlar (jfr pajkastningen mellan Pyongjang och Washington) så måste väl vårt förnuft räcka för flera samtidiga tankar…..

FN skulle till exempel kunna bidra med permanenta regionala plattformar för löpande dialog, medling och annan konflikthantering samt praktisk fortbildning av respektive regions yngre diplomater i konfliktlösning. Det vore steg i rätt riktning, och vi själva i Sverige skulle med tanke på dagens spända säkerhetsläge vara betjänta av en sådan plattform för östersjöområdet

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Välgrundade oron för twitterpresidenten…..

Ett synnerligen tungt inlägg om oron för USA:s oberäknelige president, Donald Trump, har gjorts av den välkände Yale-historikern och samhällsvetaren Timothy Snyder  i nyutkomna boken “Om tyranni”. Som historiker har Snyder mycket grundligt studerat hur fort det kan gå för demokratin att kollapsa när auktoritära populister kommer till makten. I en intervju med DN preciserar han några tydliga steg i utförsprocessen och jämför med läget i Trumps USA med hänvisning  också till liknande utveckling i Putins Ryssland och Erdogans Turkiet.

Mycket läs- och tänkvärd intervju och man kan återigen med stort fog undra vart dagens ledande och mäktigaste demokrati är på väg. Frågan är om “the Donald” verkligen är rätt man för jobbet…….??

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***VIKTIGA tankar och åtgärder….

Citat från nyhetsnotis i Östgöta Correspondenten 2017-10-07:

DANMARK Människor som kommer till Danmark ska arbeta, uppföra sig och respektera “danska, demokratiska värderingar”. Det säger statsminister Lars Løkke Rasmussen under landsmötet med hans konservativa parti.

Danmark ska vara öppet för de som kan och vill (arbeta). Danmark ska vara hermetiskt tillslutet för dem som inte vill. (slut citat)

Den mycket snabbt ökande utanförskaps- och ofta invandrarrelaterade grova brottsligheten i Sverige med nästintill dagliga fall av skottlossningar, dödsskjutningar och diverse annat grovt våld MÅSTE äntligen fås att upphöra!! Utöver effektiviserat polisiärt arbete och breda sysselsättningsåtgärder, så blir det i det akuta dagsläget allt mera centralt att minska inflödet av bosättare i utanförskapsområden. Att öka kraven på grundläggande anpassning är liksom attitydpåverkan också viktigt.

 

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Göteborgsspektaklet i lördags….

Sällan har det genuint folkliga engagemanget mot våldsbejakande extremism varit så långvarigt, omfattande,högljutt och distinkt som i samband med demonstrationerna i Göteborg i lördags. Den Tysta Majoriteten har äntligen med stöd av media börjat tala och ta plats—OCH vi vill INTE ge utrymme för demokratifientliga våldsorganisationer. Detta gäller extremister både från höger och från vänster samt förstås också sådana som påstår sig ha rötter i religion typ islamister.

Polisens taktik var rätt och riktig och man gjorde helt klart ett bra och respektingivande jobb.  MEN dels behöver deras “verktyg” ytterligare vässas, dels behöver civilsamhället mobilisera genom till exempel förstärkt information och en bättre utbildning i historia och samhällskunskap. Av särskild vikt är satsningar på sysselsättningar för unga män i riskzoner för radikalisering.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment