Hög tid att inrätta FN-ledda permanenta regionala säkerhetskonferenser !

Man kan som bakgrund till dagens ökade politiska spänningar se en lika  tydlig som farlig återgång till  historiska geopolitiska, psykologiskt laddade konfliktmönster.

Riskerna för  militära konflikter genom olyckshändelser och rena misstag som vanlig feltolkning av motparts åtgärder har också påtagligt ökat de senaste åren. Detta särskilt som följt av rustningsspiral och (galet) höjt tonläge.

Det sagda gäller till exempel Mellanösterns konflikter, Turkiet och Persiska viken, Sydkinesiska sjön, Koreahalvön men också Ukraina och våra egna närområden som Östersjöområdet och Arktis.

Kunskaperna om och förståelsen av de geopolitiska konfliktmönstren är viktiga. Extremt viktigt i dagens läge är förstås en tillgång till verktyg att förhindra militär konfrontation genom missförstånd eller olyckshändelser. Själv vill jag inte ge upp tron på förnuft, diplomati och dialog och anser det är hög tid att inrätta FN-ledda permanenta, regionala säkerhetskonferenser (innan någon lyckas trycka på fel knapp…)

Posted in Uncategorized, FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Utbildning och undervisning, Svensk politik | Leave a comment

***Beklagligt politiskt självmål…

I slutvarvet av den akuta regeringskris som  den skandalösa it-hanteringen inom Transportstyrelsen givit upphov till gör nu allianspartierna beklagligt nog ett klart politiskt självmål genom att kvarstå vid att begära misstroendeförklaring för försvarsminister Peter Hultqvist. Tyder på  oerfarenhet med tanke på att man synes ha minimalt på fötterna……… Till saken hör också att Hultqvist åtnjuter ett grundmurat förtroende över partigränserna.

Klokare politiker skulle avstå från begäran.

Posted in Svensk politik | Leave a comment

RÄTT att villkora EU-bidragen till medlemsländer som undergräver demokratin

Polen och Ungern tar tyvärr allt fler steg bort från demokratin i tydlig riktning mot ett auktoritärt styre  klart stridande mot EU:s  grundidéer. Senast igår röstade det  idag PiS–styrda polska parlamentet mot stark opposition samt stora gatudemonstrationer igenom ett förslag som innebär att man som i totalitära stater politiskt kan styra rättsväsendet. EU har redan  reagerat och hotat bland annat med indragning  av Polens rösträtt, en åtgärd som kanske inte biter tillräckligt.

Intressant i sammanhanget är förstås att båda länderna är mycket stora bidragstagare av EU-medel bland annat då från Sverige som ju är en av de största nettobetalarna till EU. “Det kan inte fortgå” utbrister Karin Pettersson med fog i sin ledarkrönika i dagens AB. Hon åberopar i frågan också den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson som anser att Sverige bör agera för visst villkorande av EU-bidragen.

Förslaget om villkorande är ett  tydligt och säkert mera bitande steg i rätt riktning.

Det är verkligen mycket olyckligt att vi  i dagens moderna Europa har sååå svårt  att lära  av världsdelens tidigare så konfliktfyllda och blodiga historia. Tilltron till så kallade starka män som Viktor Orbán och Jaroslaw Kaczynski och deras ageranden borde i ett historiskt perspektiv rimligen vara naggad i kanten …..

 

Posted in Uncategorized, FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Utbildning och undervisning, Livsstil och Kultur, Svensk politik | Leave a comment

*Snabba på ratificeringen av angeläget FN-avtal om totalförbud mot kärnvapen!!

Citat från inlägg  DN.debatt 2017-07-19:

Fredagen den 7 juli utbröt jubel på FN:s högkvarter i New York när 122 stater röstade igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen. Nu måste Sverige visa ledarskap och snarast underteckna och ratificera avtalet, uppmanar Andreas Tolf, Svenska läkare mot kärnvapen, och Gabriella Irsten, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.(slut citat)

Det är förstås bara att instämma Om inte annat kommer avtalet förhoppningsvis att ha en långsiktig effekt  på attityderna.

Posted in Uncategorized, FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Utbildning och undervisning, Svensk politik | Leave a comment

VIKTIG framställning till EU……..

En i synnerhet i dagens spända världsläge vikttig framställning har gjorts av KEK till EU (citat från Katolska Kyrkans sajt):

Den ekumeniska Europeiska kyrkokonferensen, KEK ber EU i ett meddelande att stärka sin roll som fredsidkare och för försoning och undvika militära medel. ……(slut citat)

Med andra ord kraftfullt söka påverka utvecklingen till diplomati och dialoger (jämför Östersjöregionen).

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Kontraproduktivt för integration

Hemma hos oss lyssnade vi i morse till en utfrågning i P1 av Liberalernas ledare Jan Björklund. Det är idag Liberalernas dag under Almedalsveckan. Vi reagerade med viss förvåning på uppgifter om en muslimsk friskola som mot kommunens önskan (Borås) och Skolinspektionens beslut efter överklagande i Förvaltningsdomstolen ändå medgivits etableringsrätt.

Som argument mot ett etableringstillstånd för skolan användes enligt Björklund bl a en del uppgifter hämtade från en intervju med grundaren.  Denne menar att sharialagar skall styra i Sverige, att en man skall ha flera kvinnor och att man skall få  använda våld för att bestämma över sin kvinna. Grundaren tar inte heller kvinnor i hand. Samtliga dessa åsikter strider mot svenska lagar och grundvärderingar varför ett etableringstillstånd i detta fall förefaller orimligt.

Jan Björklund argumenterar i utfrågningen endast för ett stopp för nya etableringar av religiösa friskolor.  Av rättsprincipiella skäl vill han ogärna ingripa i redan etablerade religiösa friskolor som den nu nämnda i Borås. Den socialdemokratiska uppfattningen  däremot är att även befintliga skolor genom inspektion ska tvingas efterleva rådande svenska lagar och grundvärderingar.

Då skolsystemet är av avgörande betydelse för lyckad integration i det svenska samhället måste , menar vi, sådana skolor som sprider lagstridiga värderingar kunna stoppas.En kompromiss mellan partiernas syn i denna viktiga fråga bör eftersträvas.

Posted in Uncategorized, Utbildning och undervisning, Svensk politik | Leave a comment

Uppvaknande….

I en ledare i Expressen argumenterar skribenten för statlig utredning av  möjliga samband mellan brottslighet och härkomst.. Bakgrunden är bland annat en omfattande kartläggning av den ökande gängkriminaliteten i Stockholm som till exempel visar(citat) “drygt 82 procent av medlemmarna i Stockholms kriminella nätverk har två föräldrar som invandrat till Sverige.”(slut citat)

Skribenten anför också bland annat:”Att utrikes bakgrund ger en ökad risk för kriminalitet är ingen värdering. Det är helt enkelt så verkligheten ser ut, och det blir varken bättre eller sämre av att man har grundlig fakta på bordet. Däremot måste man ha korrekt information för att överhuvudtaget kunna vidta brottsförebyggande åtgärder.”

Eftersom läget  i andra utanförskapsområden troligen liknar läget i de angivna stockholmska förorterna  , så är den föreslagna utredningen angelägen.

 

Posted in Uncategorized, Utbildning och undervisning, Livsstil och Kultur, Svensk politik | Leave a comment