BRA att SVT backat om studentsångarna i Lund !

Välgörande att se att SVT efter kritikstorm kunde backa och återigen direktsända det traditionsenliga insjungandet av våren på universitetstrappan .

För oss börjar våren när vi lyssnar på dessa sånger antingen på plats nere i Lund eller framför teven hemma. Vi hoppas SVT bevarar denna tradition som betyder så mycket för  många människor i hela vårt land!

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment

***Träffsäker och rolig provocerande krönika om internet…..

Filosofen och krönikören i tidningen Metro, Roland Poirier Martinsson levererar i en krönika 2018-04-28 en bredsida mot krafter som styr och hanterar internet.

Mycket läsvärd och manar klart till allvarlig, alltmer nödvändig reflektion…..

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***MER av “Backåkradiplomati”–Tack!!

Medlemmarna i ett av FN:s tyngsta organ, säkerhetsrådet, har under helgen haft ett arbetssammanträde på Dag Hammarskjölds Backåkra i skånska Österlen. Där avhandlades bl.a. det allvarliga läget i Syrien.  Dessutom besökte deltagarna den pågående byggnationen i Lund för det internationella samarbetsprojektet ESS.

Ett ytterligare syfte med arbetsmötet var att i en annorlunda och stimulerande miljö föra medlemsstaternas representanter närmare varandra, vilket är speciellt viktigt i ett läge där tonen varit hätsk och motsättningarna svåra mellan olika medlemsländer.

Vissa framgångar har rapporterats vid detta säkerhetsrådets första möte någonsin utanför USA.  För att på lång sikt åstadkomma ett bättre samtalsklimat mellan rådets medlemmar rekommenderas varmt en fortsatt användning av denna modell.

Ett citat från Dag Hammarskjöld passar väl in i sammanhanget: “Endast den som ser långt hittar rätt:”

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Befogade allvarsord om Svenska Akademiens lekstugefasoner…

Lena Mellin kommenterar i AB idag på ett sakligt sätt de allvarliga skadeverkningarna av  Svenska Akademiens självförvållade, alltmer eskalerande såpoperakris.  Rekommenderas för läsning!!

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

FARSEN vid Stortorget…….

Citat från Svd 2018-04-10 och Twitter:

”En sjuk institution”

“Den pompöse Arnault-polaren Horace Engdahls krönika i Expressen idag är ett exempel så gott som något på att Svenska Akademien är en sjuk institution”, skriver filmkritikern Gunnar Rehlin på Twitter.(slut citat)

Hemma hos  oss instämmer vi helhjärtat. Svenska Akademien år en alltför viktig institution för landet för att förstöras av korruption, sexanklagelser och illasinnade, tarvliga påhopp på varandra. Behöver verkligen snarast genomgå rening och reformering icke minst med tanke på Nobelprisets status.

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

svtnyheter.se: ”Machoattityden bland ledare med kärnvapen en fara”

Citat från angelägen nyhetsartikel på svtnyheter.se:

President Trumps oinskränkta makt gör att han på egen hand kan bestämma sig för att avfyra USA:s samtliga kärnvapen och ingen kan stoppa honom. Och med honom har tonläget höjts.
– Hoten, förolämpningarna och machoattityden bland ledare med kärnvapen är en fara för alla, säger nedrustningsexperten Paul Ingram till SVT:s Korrespondenterna.

Paul Ingram, nedrustningsexpert vid tankesmedjan Basic, betonar att man har glömt viktiga erfarenheter från ”kalla kriget”. Dialog och förtroende var förutsättningar för att undvika kärnvapenkrig.(slut citat)

Samtidigt hävdar den tidigare amerikanske försvarsministern Bill Perry att sannolikheten för en kärnvapenkatastrof är större nu än under det kalla kriget och att skälet till det är den usla relationen mellan USA och Ryssland.

Som jag ofta framhållit är fungerande diplomatiska relationer liksom rimligt transparenta dialoger på olika kanaler nödvändiga för ömsesidig förståelse av tankar, idéer och avsikter. Att dessutom en enskild makthavare självständigt kan fatta beslut om att starta nukleärt storkrig borde vara helt orimligt så väl för FN som i varje nationell kontext. Slutligen menar jag att permanenta FN-ledda regionala fora för konfliktlösning skulle skapa bättre förutsättningar för säkerhet och fred.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Klokt om tåg kontra flyg i DN-ledarstick idag !

Lisa Magnusson reflekterar träffande om semesterresor med flyg jämfört med tåg. 

Läs och fundera själv !

Från Lambohov passar vi också på att önska en GLAD OCH MYSIG PÅSK!

 

Posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized | Leave a comment