Positivt initiativ i konflikttyngd tid……

Citat från Euractiv.com:

Pope Francis invited Roman Catholics and members of all other religions on Sunday (4 February) to observe a day of prayer, fasting and initiatives for peace on 23 February, urging everyone to ‘say no’ to violence and conflict.

Francis, speaking to tens of thousands of people in St. Peter’s Square for his weekly blessing, said he was making the appeal because of the “tragic prolonging” of conflicts around the world.

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

Alice Teodorescu i GP: Normer behövs i segregerat Sverige

Eftersom hänsynslöshet och brist på empati, enligt polisen, är en gemensam faktor vid många av brotten, behövs något mer än straff, påpekar Alice Teoderescu  i en ledarkönika i GP.

”Den gränslöshet och avsaknad av normer som genomsyrar de senaste årens utveckling, härrör från de goda värderingarnas reträtt. Alltmer fjärran ter sig religionen, vänsteridealismen och den borgerliga ’göra rätt för sig’-moralen som referensram”, skriver Teodorescu och frågar sig: ”Vad återstår då som rättesnöre?”

Hon slår också fast att ” i längden kommer det inte att räcka med att enbart strama upp och anpassa det polisiära och juridiska systemet efter en ny, alltmer brutal verklighet. Också det uppluckrade normsystemet behöver vattentätas efter decennier av erosion. Där har vi alla ett ansvar.”

Förstärkt polis och lämpliga “morötter”  är nödvändigt och bra M E N tydliga normer måste till!!  Alice har rätt och har en träffande lägesbeskrivning!

 

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | 1 Comment

Beklämmande är ordet……

Turkiet har trots internationella protester gått till militär offensiv mot kurderna,YPG, i Afrinområdet i Syrien.Detta innebär på flera sätt en mer allvarlig och komplicerad situation i landet.

Mitt fokus riktas dock mot en del skrämmande folkliga reaktioner i Turkiet i samband med offensiven.En nyhetsreporter vid SVT rapporterade igår om de glädjescener som utspelades bland många turkar. Han talade till och med om ” ett samhälle närmast paralyserat av nationalistisk krigsyra.”

Att något sådant händer i Europa och dess närområde år 2018(!) kan enbart betecknas som beklämmande!

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Förintelsens minnesdag på lördag 27 januari

PÅMINNELSE

VI har alla ett ansvar att hedra offren samt att förvalta lärdomarna till nytta för kommande generationer!

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Årets ”Folk och försvar”—lärdomar?

För en vecka sedan hölls i Sälen årets upplaga av säkerhetspolitiska konferensen ”Folk och försvar”, en viktig konferens som också blev ett slags avstamp för årets valrörelse.

I medierapporteringen ses flera viktiga lärdomar. En av de mest betydelsefulla anser jag vara medvetenheten om den starkt ökade risken för incidenter och krigsliknande förlopp i Östersjöområdet utlösta av misstag, feltolkningar och tekniska fel. Detta i en situation där den militära närvaron och de militära aktiviteterna kraftigt ökat i detta område. Även i modern tid finns exempel på att sådana incidenter lett till kriser och oönskade krig.

Jag har tidigare argumenterat för behovet av permanenta regionala säkerhetskonferenser i FN-regi vilka kan fungera som plattformar för snabba dialoger och diplomati och samtidigt tjänstgöra som träningsarenor i konfliktlösning för unga diplomater. Vi bör således eftersträva tillkomsten av en  permanent  regional  säkerhetskonferens för Östersjöområdet.

 

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***FÖREDÖMLIGT KLOK förnyelse av träget vunnen vänskap !!

Citat från SDS 2018-01-21:

Det är dags att förnya vänskapen Frankrike-Tyskland. Det 55 år gamla Élysée-fördraget ska dammas av och uppdateras, meddelar president Emmanuel Macron och förbundskansler Angela Merkel.
Vänskapsavtalet skrevs under av de dåvarande ledarna Charles de Gaulle och Konrad Adenauer i januari 1963. Det innebar ett epokskifte efter långa tiders sämre relationer länderna emellan, som även ett antal gånger lett till krig. ( slut citat )
En mycket viktig och glädjande händelse för hela Europa (och världen) ! Klar förebild precis som originalavtalet !
Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Totalt oacceptabelt ideologiskt haveri !!

Vi har alltför länge  tvingats  se dramatiska medierapporter  från det växande antalet utanförskapsområden om stenkastning och andra allvarliga sabotage mot  ambulans-, brand- och polispersonal under utryckning.  De skyldiga har ofta varit invandrarungdomar, vilket lett till att politiker och andra företrädare för samhället av missriktad hänsyn och “förståelse” eller ren dumhet försökt ursäkta dessa handlingar. Att det krävs ett omedelbart stopp av såväl de brottsliga handlingarna som av den missriktade förståelsen betonar Erik Helmerson  i en mycket insiktsfull ledare i dagens DN.  

Vi hoppas i likhet med Helmerson att de förslag om lagskärpning som den s.k. Blåljusutredningen lagt fram snarast kommer att antas.

 

 

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment