Monthly Archives: January 2015

Dagen: RFSU utmanas inom skolvärlden

Citat från inledningen av nyhetsartikel i kristna dagstidningen Dagen 2015-01-28: RFSU har för stort och ensidigt inflytande över sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska skolan. Det anser Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) som nu håller på att ta fram … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Förintelsens minnesdag i morgon 27.1

I morgon högtidlighålles minnet av Förintelsens alla offer och också att det är exakt 70 år sedan befrielsen av det nazistiska koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau i Polen. Särskilt mot bakgrund av det oroliga läget idag med flera krig och stor instabilitet i … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Hopp om att de ekumeniska banden växer starkare

Argument för och varmt hopp om detta har uttalats i Rom under pågående bönevecka för Kristen Enhet i samband med det årliga besöket av en finländsk ekumenisk delegation. Det lovar gott för den fortsatta ekumeniska dialogen mellan Lutherska Världsförbundet och … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment

Lukas Berggren: ” Fel signaler till IS-terrorister”

I en ledare i kristna dagstidningen Världen idag tar tidningens chefredaktör Lukas Berggren med stort fog upp relevant kritik mot kommunledningens i Örebro idéer om hur man skall ta hand om återvändande IS-terrorister. Återvändarna skulle erbjudas både jobb och psykologhjälp!! … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

FÖRFÖLJELSEN AV KRISTNA

Är inte så ofta huvudämne i svenska medier men borde absolut få ett betydligt större utrymme. Icke minst eftersom hatet mot och förföljelsen av kristna förutom för oss svenska kristna på olika sätt rimligen har betydelse för stora grupper invandrare … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Dystert och upprörande facit för 2014: –Antalet krig har ökat!

Forskarna vid UCDP, Uppsala konfliktdataprogram, har summerat året 2014 och konstaterar i DN-ledare idag att antalet krig aldrig varit större efter andra världskriget än just 2014. Från fyra krig 2010 ökade antalet till 11 förra året. Gazakriget, Syrien och Irak … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

“La pace è sempre possibile”

Ett av påvens teman i hans traditionella framträdande invid den fullpackade Petersplatsen var inte oväntat freden, och han apostroferade särskilt deltagares plakat med texten att freden alltid är möjlig–LA PACE è SEMPRE POSSIBILE. I den oroliga värld vi just nu … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized | Leave a comment