***REKOMMENDERAS för underskrift–vårdat språk vinst för alla!

Tog just del av upprop mot den alltmer ökande frekvensen svordomar i många program från SR, SVT och UR . Hemma hos oss instämmer vi och skriver på.