Category Archives: Utbildning och undervisning

Avser alla nivåer

***NOG NU Löfven och vår Allians ! Våldet på våra gator MÅSTE upphöra ! Invandringspaus förordas

Vaknade i morse till mediernas trumpetstötar om dödsskjutningar av unga män  i  Tensta respektive Uppsala samt skjutningar med skottskadade i bland annat Västerås samt förstås Malmö, där det alltmer verkar ha blivit “det normala”. Till detta kom i anslutning till … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Olika kristna råd med dramatiskt olika konsekvenser för koreakonflikten

Citat från DN:s nätupplaga 2017-08-09 : Pastor Robert Jeffress, en av president Donald Trumps rådgivare i evangeliska frågor, säger i ett uttalande att presidenten har moralisk myndighet att oskadliggöra nordkoreanske ledaren Kim Jong Un. (slut citat) Pastorn ifråga åberopar Romarbrevet som … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Akutkrisen kring Nordkorea; Börja med att genast skruva ner krigsretoriken !!

Kanske en fåfäng förhoppning vad gäller herrarna Kim Yong  Un  och Trump som de senaste dagarna låtit allt allvarligare krigshot i närmast identiska (!) bombastiska ordalag hagla över varandras länder.(jämför CNN:s rapportering idag) MEN vill man minska  dagens påtagliga krigsrisk är … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Svd-Debatt:”Vi kan inte blunda för kärnvapenhotet”

Det känns trots de ökade spänningarna ganska långt till att föreställa sig att någon stat skulle planera förstaslag med kärnvapen även om det inte  kan uteslutas. Däremot har ökade rustningar och ökande militär aktivitet i konfliktzoner påtagligt ökat riskerna för … Continue reading

Posted in Uncategorized, FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Utbildning och undervisning, Livsstil och Kultur, Svensk politik | Leave a comment

Hög tid att inrätta FN-ledda permanenta regionala säkerhetskonferenser !

Man kan som bakgrund till dagens ökade politiska spänningar se en lika  tydlig som farlig återgång till  historiska geopolitiska, psykologiskt laddade konfliktmönster. Riskerna för  militära konflikter genom olyckshändelser och rena misstag som vanlig feltolkning av motparts åtgärder har också påtagligt … Continue reading

Posted in Uncategorized, FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Utbildning och undervisning, Svensk politik | Leave a comment

RÄTT att villkora EU-bidragen till medlemsländer som undergräver demokratin

Polen och Ungern tar tyvärr allt fler steg bort från demokratin i tydlig riktning mot ett auktoritärt styre  klart stridande mot EU:s  grundidéer. Senast igår röstade det  idag PiS–styrda polska parlamentet mot stark opposition samt stora gatudemonstrationer igenom ett förslag … Continue reading

Posted in Uncategorized, FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Utbildning och undervisning, Livsstil och Kultur, Svensk politik | Leave a comment

*Snabba på ratificeringen av angeläget FN-avtal om totalförbud mot kärnvapen!!

Citat från inlägg  DN.debatt 2017-07-19: Fredagen den 7 juli utbröt jubel på FN:s högkvarter i New York när 122 stater röstade igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen. Nu måste Sverige visa ledarskap och snarast underteckna och ratificera avtalet, uppmanar Andreas … Continue reading

Posted in Uncategorized, FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Utbildning och undervisning, Svensk politik | Leave a comment