Category Archives: Svensk politik

REKOMMENDATION OM VIDEOFILM

Sveriges Kvinnolobby driver tillsammans med Unizon och Roks en kampanj för att få till stånd en statlig utredning om hur spridningen av pornografi kan begränsas. Unizon, som är en paraplyorganisation för 130 kvinno- och tjejjourer och andra stödverksamheter säger på … Continue reading

Posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Citat från DN som passar in just på 8 mars…

Huvudledaren i DN handlar idag som sig bör om hur det går med jämställdhetsarbetet och jag väljer citera det mest positiva uttalandet: Det finns skäl att vara stolt över det svenska jämställdhetsarbetet. The Economist sammanstället varje år ett ”glass-ceiling index”, … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

GroKo i hamn idag i BRD och kanske något för Sverige efter höstens riksdagsval……..

CDU/CSU+SPD nu alltså  sant—Grosse Koalition/GroKo– för en ny mandatperiod med ”Mutti”, Angela Merkel, som förbundskansler. Det ger förhoppningsvis viss ökad stabilitet inte bara för Tyskland utan för hela EU i tider av brexit, politisk oro i Italien, hotande av Trump … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

Dags utreda omprövning av asylrättens omfattning och tillämpning i dagens kontext

På allt flera håll i Europa till exempel Danmark, Tyskland och Österrike diskuterar politiker i ledande politiska partier begränsningar i asylrätten. Bland skälen som nämns finns manipulering av asylskäl och rättvisa vad gäller verkliga behoven och olika uppfattningar om rimlighet … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized | Leave a comment

Alice Teodorescu i GP: Normer behövs i segregerat Sverige

Eftersom hänsynslöshet och brist på empati, enligt polisen, är en gemensam faktor vid många av brotten, behövs något mer än straff, påpekar Alice Teoderescu  i en ledarkönika i GP. ”Den gränslöshet och avsaknad av normer som genomsyrar de senaste årens utveckling, härrör … Continue reading

Posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | 1 Comment

Beklämmande är ordet……

Turkiet har trots internationella protester gått till militär offensiv mot kurderna,YPG, i Afrinområdet i Syrien.Detta innebär på flera sätt en mer allvarlig och komplicerad situation i landet. Mitt fokus riktas dock mot en del skrämmande folkliga reaktioner i Turkiet i … Continue reading

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment

***Förintelsens minnesdag på lördag 27 januari

PÅMINNELSE VI har alla ett ansvar att hedra offren samt att förvalta lärdomarna till nytta för kommande generationer!

Posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning | Leave a comment