Barnperspektiv i Nackafallet/polygami

En syrisk man med 3 fruar och sammanlagt 16 barn har inom ramen för flyktingmottagandet placerats i Nacka kommun. Med hänvisning till ett barnperspektiv har ansvariga i kommunen köpt in 3 bostadsrätter till en kostnad av 14 miljoner för att kunna inhysa denna storfamilj.

Rimligheten i detta beslut har på varierande grunder ifrågasatts från olika håll. Det finns , menar vi, mycket starka skäl att ifrågasätta lämpligheten av att låta barn växa upp i polygama familjer, då svenska lagar utan undantag förbjuder månggifte. Dessutom är jämställdheten mellan män och kvinnor ett fundament i svensk demokrati. För en lyckad integration i Sverige behöver barn lära sig detta under uppväxten.

Barnperspektivet talar därför snarare för att storfamiljen bör få hjälp att bosätta sig i ett land närmare Syrien där lagstiftningen tillåter och omgivningen öppet tolererar månggifte.

Frågan är dessutom om kommunala skattemedel utifrån kommunallagens krav på likvärdig behandling av alla kommunens invånare kan användas på det sätt som skett i Nacka.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s