***Olika kristna råd med dramatiskt olika konsekvenser för koreakonflikten

Citat från DN:s nätupplaga 2017-08-09 : Pastor Robert Jeffress, en av president Donald Trumps rådgivare i evangeliska frågor, säger i ett uttalande att presidenten har moralisk myndighet att oskadliggöra nordkoreanske ledaren Kim Jong Un. (slut citat)

Pastorn ifråga åberopar Romarbrevet som stöd för att ett oskadliggörande får ske med vilka medel som helst……….—hoppsan pastorn men på Jesu tid fanns varken atombomber, långdistansmissiler eller andra MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN—-

Ungefär samtidigt uppmanar Vatikanens (Heliga Stolen)tidigare diplomat i FN, Msgr Silvano Tomasi i en radiointervju parterna i konflikten bland annat att kraftfullt  investera i konfliktförebyggande arbete. Jag citerar:

Konflikt är alltid fel väg därför måste vi investera tid, energi, pengar, resurser för att undvika dessa kokpunktsskeden.

………Msgr. Tommasi understryker slutligen att, ”att välja icke-våld som väg är inte att ge upp, eller att inte vara aktiv, som en flykt från verkligheten, utan exakt det motsatta, att aktivt engagera sig i att främja allt som är gott och som undviker konflikter”.

Onekligen intressanta skillnader i kristen syn på  hanteringen av en för Korea, Sydostasien och hela världen extremt farlig, snabbt  eskalerande konflikt.

För visa, balanserade aktörer och iakttagare borde vägvalet vara självklart!

Det börjar faktiskt kännas rätt att jämföra med och citera Astrid Lindgrens dagboksanteckning från 1 september 1939 vid andra världskrigets utbrott: ”Gud hjälpe vår arma av vanvett slagna planet!” VI VANLIGA MÄNNISKOR- -SÖMNGÅNGARE??-MÅSTE OCKSÅ TA STÄLLNING OCH PROTESTERA MOT GALENSKAPEN !! och det brinner i buskarna. Man behöver knappast vara Einstein för att se det…..

 

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s