Akutkrisen kring Nordkorea; Börja med att genast skruva ner krigsretoriken !!

Kanske en fåfäng förhoppning vad gäller herrarna Kim Yong  Un  och Trump som de senaste dagarna låtit allt allvarligare krigshot i närmast identiska (!) bombastiska ordalag hagla över varandras länder.(jämför CNN:s rapportering idagMEN vill man minska  dagens påtagliga krigsrisk är det ett MÅSTE ! Med andra ord börja i rätt ände.

Extra oroande i dagens bild är onekligen att CNN också rapporterar att en färsk opinionsundersökning visar att så stor andel som 72% (sjuttiotvå procent!!) inte har tillit till president Trumps förmåga att hantera den eskalerande koreakrisen.

Vi får hoppas på att det finns klokare rådgivare på båda sidorna och på att FN och Världssamfundet gör skillnad…….

Wolfgang Hansson har just i sin mycket läsvärda kolumn i dagens AB på ett par rader uttryckt vad också jag sammanfattningsvis känner (citat): 

Nordkorea utgör ett av världens just nu allvarligaste och mest komplexa säkerhetshot. Det känns inte överdrivet tryggt att den som ska lösa det är Donald Trump.(slut citat)

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s