Svd-Debatt:”Vi kan inte blunda för kärnvapenhotet”

Det känns trots de ökade spänningarna ganska långt till att föreställa sig att någon stat skulle planera förstaslag med kärnvapen även om det inte  kan uteslutas. Däremot har ökade rustningar och ökande militär aktivitet i konfliktzoner påtagligt ökat riskerna för att misstolkningar av avsikter, misstag och rena olyckshändelser vid konfrontationer snabbt kan leda till eskalation.  Folkupplysning  och sunt folkmotstånd behövs återigen!

Kärnvapenhotet idag tas upp i en alarmerande debattartikel i Svd och jag citerar ingressen:

Vi har nu blivit likgiltiga för kärnvapenhotet trots att det är värre än när gatorna fylldes med protester på 1980-talet. En grupp Nobelpristagare med flera bedömer kärnvapenhotet som det värsta på 56 år. Sverige har nu flera möjligheter att agera internationellt, skriver flera debattörer.(slut citat)

Vi hemma hos oss instämmer i att Sveriges röst och aktioner behövs i frågan. NU!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s