Hög tid att inrätta FN-ledda permanenta regionala säkerhetskonferenser !

Man kan som bakgrund till dagens ökade politiska spänningar se en lika  tydlig som farlig återgång till  historiska geopolitiska, psykologiskt laddade konfliktmönster.

Riskerna för  militära konflikter genom olyckshändelser och rena misstag som vanlig feltolkning av motparts åtgärder har också påtagligt ökat de senaste åren. Detta särskilt som följt av rustningsspiral och (galet) höjt tonläge.

Det sagda gäller till exempel Mellanösterns konflikter, Turkiet och Persiska viken, Sydkinesiska sjön, Koreahalvön men också Ukraina och våra egna närområden som Östersjöområdet och Arktis.

Kunskaperna om och förståelsen av de geopolitiska konfliktmönstren är viktiga. Extremt viktigt i dagens läge är förstås en tillgång till verktyg att förhindra militär konfrontation genom missförstånd eller olyckshändelser. Själv vill jag inte ge upp tron på förnuft, diplomati och dialog och anser det är hög tid att inrätta FN-ledda permanenta, regionala säkerhetskonferenser (innan någon lyckas trycka på fel knapp…)

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s