RÄTT att villkora EU-bidragen till medlemsländer som undergräver demokratin

Polen och Ungern tar tyvärr allt fler steg bort från demokratin i tydlig riktning mot ett auktoritärt styre  klart stridande mot EU:s  grundidéer. Senast igår röstade det  idag PiS–styrda polska parlamentet mot stark opposition samt stora gatudemonstrationer igenom ett förslag som innebär att man som i totalitära stater politiskt kan styra rättsväsendet. EU har redan  reagerat och hotat bland annat med indragning  av Polens rösträtt, en åtgärd som kanske inte biter tillräckligt.

Intressant i sammanhanget är förstås att båda länderna är mycket stora bidragstagare av EU-medel bland annat då från Sverige som ju är en av de största nettobetalarna till EU. “Det kan inte fortgå” utbrister Karin Pettersson med fog i sin ledarkrönika i dagens AB. Hon åberopar i frågan också den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson som anser att Sverige bör agera för visst villkorande av EU-bidragen.

Förslaget om villkorande är ett  tydligt och säkert mera bitande steg i rätt riktning.

Det är verkligen mycket olyckligt att vi  i dagens moderna Europa har sååå svårt  att lära  av världsdelens tidigare så konfliktfyllda och blodiga historia. Tilltron till så kallade starka män som Viktor Orbán och Jaroslaw Kaczynski och deras ageranden borde i ett historiskt perspektiv rimligen vara naggad i kanten …..

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s