Kontraproduktivt för integration

Hemma hos oss lyssnade vi i morse till en utfrågning i P1 av Liberalernas ledare Jan Björklund. Det är idag Liberalernas dag under Almedalsveckan. Vi reagerade med viss förvåning på uppgifter om en muslimsk friskola som mot kommunens önskan (Borås) och Skolinspektionens beslut efter överklagande i Förvaltningsdomstolen ändå medgivits etableringsrätt.

Som argument mot ett etableringstillstånd för skolan användes enligt Björklund bl a en del uppgifter hämtade från en intervju med grundaren.  Denne menar att sharialagar skall styra i Sverige, att en man skall ha flera kvinnor och att man skall få  använda våld för att bestämma över sin kvinna. Grundaren tar inte heller kvinnor i hand. Samtliga dessa åsikter strider mot svenska lagar och grundvärderingar varför ett etableringstillstånd i detta fall förefaller orimligt.

Jan Björklund argumenterar i utfrågningen endast för ett stopp för nya etableringar av religiösa friskolor.  Av rättsprincipiella skäl vill han ogärna ingripa i redan etablerade religiösa friskolor som den nu nämnda i Borås. Den socialdemokratiska uppfattningen  däremot är att även befintliga skolor genom inspektion ska tvingas efterleva rådande svenska lagar och grundvärderingar.

Då skolsystemet är av avgörande betydelse för lyckad integration i det svenska samhället måste , menar vi, sådana skolor som sprider lagstridiga värderingar kunna stoppas.En kompromiss mellan partiernas syn i denna viktiga fråga bör eftersträvas.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s