Uppvaknande….

I en ledare i Expressen argumenterar skribenten för statlig utredning av  möjliga samband mellan brottslighet och härkomst.. Bakgrunden är bland annat en omfattande kartläggning av den ökande gängkriminaliteten i Stockholm som till exempel visar(citat) “drygt 82 procent av medlemmarna i Stockholms kriminella nätverk har två föräldrar som invandrat till Sverige.”(slut citat)

Skribenten anför också bland annat:”Att utrikes bakgrund ger en ökad risk för kriminalitet är ingen värdering. Det är helt enkelt så verkligheten ser ut, och det blir varken bättre eller sämre av att man har grundlig fakta på bordet. Däremot måste man ha korrekt information för att överhuvudtaget kunna vidta brottsförebyggande åtgärder.”

Eftersom läget  i andra utanförskapsområden troligen liknar läget i de angivna stockholmska förorterna  , så är den föreslagna utredningen angelägen.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s