DNdebatt :”Ensidigt offentligt samtal kan förklara mediemisstron”

Den kände statsvetaren ,professor Peter Esaiasson vid Göteborgs Universitet diskuterar i en längre debattartikel i DN 2017-06-18 möjliga förklaringar till den ökande misstron mot gammelmedia i invandringsfrågan.

Jag citerar ur ingressen:

Den generösa flyktingpolitiken har varit ett elitdrivet projekt som aldrig haft majoritetsstöd i befolkningen. Samtidigt har det offentliga samtalet om invandringen länge varit ensidigt med diskutabla och sannolikt också felaktiga påståenden. Det kan förklara varför medborgarna i dag känner sig vilseförda,(slut citat)

Det är givetvis ett allvarligt problem för demokratin om Esaiasson har rätt i sina framförda exempel och teser,. En del tycks tala för detta.  Det kräver dock, som han också själv påtalar, ytterligare forskning för att säkerställa.

Som medborgare måste vi från politiker och etablerade stora media förstås kunna få en så allsidig och ärlig information som möjligt. Priset kan eljest bli högt i form av alienation, missförstånd,onödiga motsättningar och en bitvis förvirrad debatt.

Osökt påminns man om andra skeenden, där de sanna förhållandena dolts för medborgarna. Det gäller exempelvis omfattningen av tvångssteriliseringarna, IB-affären och det vanskliga dubbelspelet kring  neutralitetspolitiken. Det senare utförligt beskrivet av DN-journalisten Mikael Holmström i boken “DEN DOLDA ALLIANSEN–Sveriges hemliga NATO-förbindelser”(Atlantis AB, Falun 2015)

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s