***FRÄNA ALLVARSTYNGDA KOMMENTARER i DN-krönika…

I sin mycket läsvärda söndagskrönika 2017-06-11 gör DN:s chefredaktör, Peter Wolodarski, en intressant analys av de mest aktuella frågorna på vår krisiga kontinent med slutsatser beträffande EU:s framtid och Sveriges egna låsta politiska läge. Jag väljer ut några tunga,  talande citat:

-Storbritannien och USA har kört i diket politiskt. Sverige kan lära av misstagen och inspireras av Angela Merkel och Emmanuel Macron.

-En stark fransk-tysk axel, förankrad i liberala och demokratiska värden, behövs mer än någonsin när USA leds av en infantil och lynnig lögnare, samtidigt som brittisk politik kastat sig ut i dimman, utan vare sig gps eller radar.

-Svenska politiker kan redan nu betrakta USA/Storbritannien respektive Tyskland/Frankrike och dra sina slutsatser.

Vilka ska vi alliera oss med, vilken sorts politik ska erbjudas väljarna, vilka värden är viktiga att försvara?

Macrons seger i Frankrike påminner om att politiker måste erbjuda hopp om framtiden.

Merkels långa maktinnehav i Tyskland visar att framgångsrikt regerande i Europa bygger på pragmatism, trygghet och breda mittenlösningar.

Svensk politik befinner sig just nu i ett farligt tillstånd av låsningar och interna slitningar, som riskerar att göda ytterligare misstro och populism. Moderaternas historielösa SD-utspel har utlöst en förväntad väljarflykt till C, L och S och gjort framtida alliansregeringar mindre troliga. Socialdemokraternas beroende av Vänsterpartiet försvårar samtidigt alla typer av blocköverskridande lösningar.

Någon måste visa vägen framåt, i värsta fall kan en hel nation köra av banan. Fråga Theresa May eller för den delen David Cameron. (slut citat)

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s