Anna Dahlberg argumenterar för ett nationellt tiggeriförbud

Anna Dahlberg, välkänd ledarskribent i Expressen, argumenterar idag, 2017-05-01, för ett nationellt tiggeriförbud.

Alltmer belagda och kända fakta om frekventa fall av hänsynslöst ekonomiskt utnyttjande , trafficking och prostitution samt annan kriminalitet i samband med tiggeri ger stöd för åsikten. Att dessutom olagliga “kåkstäder” uppstår talar i samma riktning.

Romerna skall naturligtvis i görligaste mån hjälpas till exempel med bostadsförbättringar och inom utbildning men då på plats i Rumänien och Bulgarien. För detta krävs ännu starkare påtryckningar på dessa länder att anslå resurser som gör att rikligt tilltagna EU-fonder kan användas. Vidare behövs att berörda svenska biståndsorganisationer arbetar med samma fokus.

Romernas situation förbättras definitivt inte långsiktigt genom förnedrande pappmuggar utanför svenska livsmedelsaffärer eller på svenska busshållplatser och järnvägsstationer.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s