^^^Recept med vässade åtgärder mot terrorism

Efter det vedervärdiga och ynkligt fega Stockholmsattentatet har många förslag väckts om hur effektiva motåtgärder bäst skall utformas. Motåtgärder mot all slags terrorism  och just nu särskilt radikaliserad muslimsk/islamistisk. Övergripande frågor har varit bristerna i integration och vad detta kräver för åtgärder samt hur de som fått avslag på asylansökan också skall kunna avvisas. Övergripande frågor har förstås åter varit behovet av polisiära resurser och omfattningen av kameraövervakning.

De bästa förslagen i övrigt har punktvis givits av de kända terrorismforskarna Peder Hyllengren och Magnus Ranstorp i en debattartikel i DN 2017-04-09. Rekommenderas för läsning och reflektion!

En annan –mycket hoppfull– artikel i ämnet har skrivits av författaren och historikern Peter Englund i DN 2017-04-13 .  Den handlar mycket om stockholmarnas visade , förebildliga civilkurage och allas vårt mentala motstånd mot terrorism

Rent praktiska detaljer som nämnts i debatten är effektivt stöldskydd för tunga fordon och effektivare hinder på gågator som båda rimligen bör vara lätt att ordna.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s