***PULSE OF EUROPE behöver oss alla–Stöd EU !

Citat från Pulse of Europe´s hemsida:

We are convinced that the majority of people believe in the fundamental idea of the European Union and its reformability and development and does not want to sacrifice it to nationalist tendencies.  Nothing less than the protection of an alliance, which secures peace and guarantees individual freedom, justice and legal security are at stake.

Unfortunately, mostly negative and destructive voices are heard in public!

Therefore: Let us become louder and more visible!  We all must now send out positive energy against current tendencies. The European pulse must be felt everywhere! ( slut citat )

Glöm för all del inte att det är när båset är tomt man saknar kon…..Jämför med hur engelska ungdomar nu fruktar att de efter Brexit INTE  fritt kan välja studera på kontinenten, jämför hur skottarna och nordirländarna som vill vara kvar inom EU protesterar vilt ochh hotar bryta sig ur Storbritannien. Fundera också på hur man skall hantera den omstridda brittiska enklaven Gibraltar, där 95,9%röstade för att stanna i EU…….

Glöm inte heller att trots brister som demokratiunderskott , överbyråkratisering och tillspetsade och emellanåt överdrivna intressekonflikter, så har EU varit ett hittills oöverträffat verktyg för att främja FRED och andra goda värden och förstås Europa på den internationella arenan.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s