***EU 60 År – Grattis!

EU flagga bokhyllanI morgon, lördagen 25 mars, högtidlighåller ledarna för 27 medlemsländer 60årsminnet av Romfördraget som ju räknas som första byggstenen för unionen. Särskilt hos oss födda under eller nära andra världskriget med  fragmentariska men tydliga minnen av ett Europa delvis bombat i ruiner och runt 60 miljoner döda,med Förintelsen av judar och romer, med matbrist, ransoneringar och resebegränsningar så finns ett starkt symbolvärde i Romfördraget och EU  som  stegvis  kom att ge oss européer nya hoppfulla förutsättningar för FRED, stabilitet, välstånd och fri rörlighet över kontinenten.

Trots brister som demokratiunderskott , överbyråkratisering och tillspetsade och emellanåt överdrivna intressekonflikter, så har EU varit ett hittills oöverträffat verktyg för att främja FRED och andra goda värden och förstås Europa på den internationella arenan.

Med Gunnar Jonssson i  DN-ledare igår konstaterar vi om dagsläget för vår union:”Pessimister larmar, federalister drömmer, populister söndrar.” MEN också att EU visat en betydande överlevnadsinstinkt. Och det tror och hoppas vi gäller nu också särskilt om den tysta majoriteten aktiveras. Förnuft och beprövad erfarenhet går förhoppningsvis hem…..

EU-flagga köket

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s