Hinder för integration?? Kontroversiellt men MÅSTE nu tas i……

Efter allt fler tecken särskilt i våra många “utanförskapsområden” på ett plågsamt och även kostsamt integrationshaveri, så väcks förstås frågor om befintliga hinder samt vad vi kan lära från andra länder. Särskilt som haveriet har föregåtts av enorma satsningar och stora tillmötesgåenden behövs snarast en allsidig genomlysning och nya åtgärder.

Man bör därvid pröva exempelvis det rimliga i att  tillåta dubbla medborgarskap utom i undantagsfall, utreda möjligheten att med hjälp av kontrakt strama upp beviljandet av svenskt medborgarskap, under en övergångstid  begränsa tillgången till socialförsäkringar samt att flytta hemspråksundervisning till frivillig verksamhet i bildningsförbundens regi. Allt i syfte att öka det uppenbart försummade EGENANSVARET för en fungerande integration och etablering i det nya landet.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s