***HAR SAGT DET FÖRUT…..

SÅ var det alltså åter ett nytt mord och en allvarligt skottskadad på öppen gata i Malmö (suck!), troligen utfört av invandrarrelaterade gängkriminella. Liknande rapporter liksom dito om upplopp, stenkastning och bilbränder har vi alltmera fått vänja oss vid också bland annat från Stockholms och Göteborgs många utanförskapsområden. Allt detta på grund av en svårbegriplig laissez-faire-politik parad på sina håll med kompetensbrister som resulterat i något som kan betecknas som ett integrationshaveri .

Om vi nu lägger till vårdkrisen, den ännu olösta skolkrisen, det tilltagande försämrade säkerhetsläget och problemen med gatutiggeri och växande kåkstäder liksom att viktiga klimatrelaterade frågor och nationellt centrala frågor om infrastruktur måste lösas– så framstår det som solklart att landet snarast behöver en handlingskraftig, blocköverskridande majoritetsregering.

Mycket talar också för riktigheten i det moderata förslaget om temporärt invandringsstopp för att skapa en andningspaus för de hårt belastade kommunerna och myndigheterna. Särskilt bör detta gälla grupper från länder med stora skillnader i  värderingar och kultur. Vidare är det önskvärt att en jämnare könsfördelning uppnås bland de nyanlända.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s