Oroande MSB-rapport som väcker frågor….

Den välkände terrorforskaren Magnus Norell har tillsammans med två andra forskare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sammanställt en omdebatterad rapport betitlad Muslimska Brödraskapet i Sverige. Rapporten antyder och  belyser delvis aktiviteter som skett smygande under lång tid och som kan ses som systemundergrävande och ett hot mot vår demokrati.

Rapporten har omedelbart blivit föremål för kritik från ett antal islamologer, religionsvetare och genusvetare-därav några mindre tillförlitliga- på ett närmast reflexmässigt och emotionellt sätt. Dessa har ansett rapporten sakna tillräckliga vetenskapliga kvalitéer.Uppenbart överensstämmer rapporten dock med mångas tidigare redovisade erfarenheter från inte minst våra ganska många utanförskapsområden.

Det är viktigt att ämnet snarast beforskas och genomlyses ytterligare! Av särskild vikt är att underlag tas fram för att kunna stoppa och aktivt förebygga splittrande och integrationshindrande parallellstrukturer

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s