UTDRAGNA TJAFSET om formerna för regeringen MÅSTE äntligen upphöra !

Medan konsekvenserna av integrationshaveriet alltmer gör sig gällande, skolkrisen är olöst, säkerhetsläget liksom vårdkrisen förvärrats ägnar sig många rikspolitiker mest tid åt frågan vem som skall regera med vem efter valet nästa år eller eventuellt något tidigare…..Är det inte att stoppa huvudena kollektivt i sanden?

Utan att vara någotsomhelst alarmistisk kan konstateras att vad Sverige SNARAST behöver är en stark blocköverskridande majoritetsregering, som med långsiktiga kraftfulla åtgärder kan ta itu med vågen av kriser.

Dagens Nyheter och Aftonbladet idag ägnar som ofta senaste tiden stort spaltutrymme och svarta rubriker åt den skandalösa kriminaliteten och skjutningarna i våra tre storstäder.  Prio 1 för en ny handlingskraftig regering  är lämpligen fungerande effektiva åtgärder där för att få stopp på eländet. Internationella  förebilder finns i till exempel Danmark och Nederländerna.

Berörda politiker borde reflektera över de tre välkända aporna samt förstås följderna i väljarkåren av en fortsatt strutspolitik…..

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s