Oro om och kring president Trump

I den svenska katolska tidskriften Signum redovisas intressanta analyser och kommentarer från tyska och andra internationella välrenommerade källor om den nytillträdde amerikanske presidenten.  Bland annat återges en slående jämförelse mellan Trumps narcissistiskt präglade personlighet och den hos den tyske impulsive och   krigiske kejsaren Wilhelm II, som var en av personerna bakom 1:a världskriget 1914-19

Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver bland annat följande:

”När narcissistiskt präglade personligheter som Donald Trump eller Wilhelm II kommer i ledningen för en stat kan deras mål och sätt att leda bli farliga – och öppna porten till oanade ödesdigra konsekvenser”

Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver också bland annat:

”Likheterna mellan president Trump och Kaiser Wilhelm är på många ställen tydliga. Även hos denne republikan finns instabilitet omvittnad, likaså hans flyktighet, växlingen mellan hot och tillbakadraganden, fram och tillbaka. Även hos honom kan en iakttagare notera översvallande känslor och ett omåttligt och delvis omoget beteende och se lättrördhet, stoltserande och strävan att stå i centrum på scenen.”

Det finns i detta sammanhang goda skäl att erinra om att flera historiker och statsvetare ser paralleller mellan det politiska skeendet och aktuella spända  komplexa läget i vår tid och scenariot inför 1914 och WW I.

Stora portioner sans och förnuft liksom ett aktivare och snabbt förstärkt FN MÅSTE in på arenan innan det blir för sent!! Olika typer av “krock-kuddar” behövs!!

Samtidigt som det förstås är viktigt att ge en demokratiskt vald ledare som Donald Trump a fair chance, måste man i rådande läge ha snabbkoll på vad som hastigt kan gå snett med farliga konsekvenser……..

 

 

 

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s