Kolanvänding och vår gemensamma miljö

I ett flertal länder inser man att fossila bränslen typ kol både kort- och långsiktigt utgör allvarlig fara för miljön. Mest högljutt och i nonchalans mot forskning och fakta går i dessa frågor den nya amerikanska administrationen under sin egensinnige Donald Trump och Polen under PIS-styret och dess informella auktoritäre ledare Jaroslaw Kaczyński

Hos oss har vi den här veckan fått en extra påminnelse om hälsorisker. SMHI har särskilt informerat om att “dålig luft” med stark partikelkoncentration just nu förs upp över oss med vindar från Polen-området. Bakgrunden till  den extremt dåliga luftkvaliteten här är frekvent uppvärmning genom koleldning och elproduktion i tämligen gamla kolkraftverk. Miljön känner inga gränser och allas intresse av en god livsmiljö MÅSTE på nytt sätt respekteras!! Sådana som Kaczyński och Trump  MÅSTE hjälpas till klokare attityder och beslut. Alternativen ( jfr läget i Peking) förskräcker!!

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s