***Minnesdag för förintelsens offer fredagen 2017-01-27

–PÅMINNELSE–

Tänkvärt avslut på angelägen ledare i frågan och kopplingen till nutid ( DN 2017-01-27), citat: Grymheter kommer krypande och för att kunna agera innan det är för sent måste vi vara vaksamma. Det är nu vi prövas. ( slut citat )

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har fått förtroendet att intervjua flera personer som överlevt Förintelsen. Berättelserna utgör grunden för undervisningsmaterialet ”Vad är en människa?

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ***Minnesdag för förintelsens offer fredagen 2017-01-27

  1. Inger Wendelhof says:

    Viktigt att inte glömma bort vilka hemskheter människor kan begå mot andra. Alla människor har rätt att leva -ingen har rätt att ta en annans liv!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s