***KRISEN i MALMÖ kräver nytänk !

Den omvittnat katastrofala, galoppererande brottsutvecklingen i Malmö  MÅSTE  äntligen stoppas .Den har sedan länge lett till en oroande brist  på  tillit till samhället och dess myndigheter. Orsaker är till exempel att polisens resurser för vardagsbrott inte alls räcker till, då de ständigt tas i anspråk av nya gängmord, mordförsök, skjutningar, handgranatsattacker och bilbränder eller bråk på kaosskolor. Man kan utan någonsomhelst överdrift konstatera,  att rättsstatens och välfärdsstatens själva fundament är allvarligt hotade i rikets tredje stad! Ett annat sätt att uttrycka detta använder Malmös moderata oppositionsråd, Torbjörn Tegnhammar,  i ett dramatiskt  debattinlägg i dagens upplaga av Kvällsposten-citat:

När malmöborna inte vågar gå och handla utan polisnärvaro, när föräldrar inte vågar släppa ut sina barn eller när skottlossning blir en del av vardagen, då har samhället misslyckats. (slut citat)

I det aktuella inlägget har kommunalrådet Tegnhammar tagit upp en rad välmotiverade krav, relevanta även för andra städer med utanförskapsområden. Jag citerar:

Malmö behöver fler poliser med rätt kompetens. Påståenden om att Polisen inte ens försöker utreda brott får aldrig förekomma. Malmö är i desperat behov av att Moderaternas nationella förslag på minst 2000 fler poliser blir verklighet.

Kriminella gäng ska jagas ut ur bostadsområdena. Detta kräver en mycket mer aktiv samverkan mellan samhällets olika aktörer. Malmö stad ska tillsammans med till exempel Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Polisen samarbeta aktivt för att motverka kriminalitet. Malmös stad måste ta ledarskapet över staden på allvar och samordna insatserna. Kommunens egna insatser mot till exempel svarta restauranger, smuggelcigaretter och miljöbrott måste stärkas och spetsas till.

För att stärka långsiktigheten i trygghetsarbetet och öka tryggheten behöver Sverige återinföra möjligheten för lokala polisstyrkor. Prioriteringen för vad dessa poliser ska jobba med bör göras lokalt och de bör säkerställa att vardagsbrott bekämpas. När malmöborna ser att den brottslighet de utsätts för knappt utreds skapas en förtvivlan som hotar hela rättsstaten.

Etablera en polishögskola i Rosengård. Malmöpolisen behöver förstärkas med unga, hungriga poliser som förstår staden.

Den asylsökande som begår ett brott bör omedelbart få sin asylansökan avslagen och därefter bör utvisning genomföras omgående  (slut citat)

Det bör i sammanhanget omnämnas att ett reporterteam från DN i en alarmistisk artikel 2016-12-01 bland mycket annat funnit belägg för att de många grovt kriminella grupperna är kopplade till Malmös invandringssituation. Jag väljer att citera följande från artikeln:  Så många som åtta olika gäng i Malmö är beredda att skjuta ner sina fiender, uppskattar Fadi. Ett virrvarr av våldsbenägna strukturer beskrivs också utförligt i den färska Brå-rapporten ”Kriminella nätverk och strukturer”. Medlemmarna är i princip uteslutande män från första-, andra- och tredje generationens invandrarfamiljer i det bälte av vidsträcka hyreshusområden som löper runt södra och östra Malmö. – Vi har flytt hemländerna för att få lugn. Men det är så mycket hat på gatan i Malmö. Vad det handlar om? Heder och status … man vill ha ett namn, fortsätter Fadi. (slut citat)

Det är helt uppenbart att Malmös svåra situation liksom läget för växande utanförskapsområden i Göteborg, Stockholm och en rad mellanstora städer har tydligt samband med ett integrationshaveri och olösta kulturkrockar. Det kommer att krävas omfattande polisiära, ekonomiska och sociala insatser under lång tid för att komma till rätta med krisläget. Som ledande allianspolitiker nyligen tagit upp bör ett tillfälligt svenskt invandringsstopp övervägas.Jag menar att ett sådant särskilt bör avse invandrare från ett antal utomeuropeiska länder och kulturer med starkt avvikande värderingar.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s