***FRED måste stå överst på agendan 2017 !

Vi har precis lämnat ett sett till konflikter, krig och våldsdåd  extremt oroligt år bakom oss. Låt oss dela förhoppningen om ett fredligare och lyckligare 2017! Inspiration och kraft att genomföra detta kan hämtas dels i påve Franciskus  budskap inför Världsböndagen för fred IDAG den 1 januari  –tema:” ickevåld som fredspolitik”-samt förstås även i alla sunda förväntningar och desperata vädjanden som riktas till FN att äntligen agera.

Tillägg 2017-01-02:

Som för en tvåårsperiod nyvald medlem av FN:s säkerhetsråd, tillika ordförandeland under januari 2017, har de svenska företrädarna förhoppningsvis möjligheter att påtagligt påverka, alldeles särskilt tillsammans med FN:s nytillträdde generalsekreterare Antonio Guterres.  Alla svenskar har därför goda anledningar att stödja och hålla tummarna för vår utrikesminister Margot Wallström. Hon har för övrigt på DN.debatt idag den 2 januari närmare utvecklat vad Sverige vill 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s