***Den tilltagande bristen på nyansering – allvarlig fara för sunda dialoger

Under den senaste tiden har jag läst och hört mycket om två auktoritära ledare, dels Kubas Fidel Castro med anledning av dennes bortgång, dels Turkiets president Recep Tayyip Erdogan med anledning av kuppförsöket och dess följder. Ett flertal gånger har jag frapperats över den brist på nyanser och förenklade svart-vit- målning som också en del  ”kommentatorer” i mainstream media gjort.  Ofta bortser man helt eller delvis från ledarnas/landets omfattande förhistoria och senare uppgifter ledarna lyckats lösa. De sociala medierna med sina ofta enögda åsiktsbubblor har förstärkt nämnda reaktioner.

Vi får inte glömma att goda eller åtminstone fredliga relationer mellan människor och stater hör samman med en rejäl portion inlevelse. Den liksom förmågan att ge och ta i dialoger gynnas definitivt INTE av svart-vitt-seende!

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s