Omdöme,förnuft och balans kring hotbilderna — Alltmer bristvara!!

Wolfgang Hansson ger i sin krönika i gårdagens AB(2016-10-26)tydliga belägg för bristen på omdöme, sunt förnuft och balans kring dagens säkerhetspolitiska hotbilder och kommenterar riskerna med detta .Bör läsas i sin helhet med reflektion!

Jag väljer att citera ett par sekvenser som jag i huvudsak instämmer i:

I dessa tider är det lätt att stirra sig blind på hotet från Ryssland.

Den verkliga krigsrisken är den upprustning som pågår på bägge sidor.

Och de allt uslare relationerna som gör att väst inte litar på Ryssland och tvärtom.

……….

Undvika krig

Tyvärr har Ryssland under Putin utvecklats bort från demokrati och tillbaka till ett mer auktoritärt styre som riskerar att cementera de gamla motsättningarna mellan öst och väst trots att den ideologiska konflikten mellan kommunism och kapitalism inte längre existerar.

Situationen förvärras av att Ryssland och västvärlden i princip slutat tala med varandra. Att isolera Ryssland var en rimlig åtgärd efter aggressionen mot Ukraina men riskerar att på sikt öka risken för nya militära konfrontationer.

Om vi vill undvika ett förödande krig i Europa i framtiden och att alltmer skattepengar används till vapen istället för välfärd, är det kanske dags att börja prata med varandra på riktigt igen istället för att bara låta marschkängorna tala. ( slut citat )

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s