Klok balansakt i nuläget

Utrikesminister Margot Wallström har tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist skrivit ett tungt inlägg på DN.Debatt 2016-09-09 om landets säkerhetspolitiska doktrin idag och framöver. De klargör med stor tydlighet de fundament den vilar på.  Vidare klargör de  att man prioriterar stabilitet,  och att det inte är aktuellt med några tvära kast i den svenska säkerhetspolitiken.

Ambitionen att genom olika samarbeten bygga ett säkerhetsnätverk runt landet är säkert rätt liksom hög prioritet för fredsbevarande och fredsskapande insatser och värderingen av diplomati och dialog som verktyg.

Av särskild vikt är absolut vidareutvecklingen och förstärkningen av EU:s GUSP(gemensam utrikes- och säkerhetspolitik) och att mer händer på denna punkt . Vad gäller frågan om Natoanslutning bör arbetet med utvärdering aktivt  fortsätta.

Klart mycket positivt är den öppenhet -ledande till förutsägbarhet- som visas om inriktning och former ( jämfört med 1950-1980 talets för folket dolda ”dubbla bokföringspolitik” dvs dolda dubbelspel-jfr not nedan )

Källa: Mikael Holmström, “DEN DOLDA ALLIANSEN – Sveriges hemliga Nato-förbindelser”,  Fjärde upplagan. Utökad med Det nya kalla kriget., Atlantis,  Falun 2015

— Mikael Holmström beskrivs som en av Sveeriges främsta säkerhetspolitiska reportrar i 25 år  verksam vid SvD och sedan 2015 vid DN

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s