”Våra folkvalda måste kunna mer om teknikutvecklingen”

På DN.Debatt idag 2016-09-10 argumenterar Danica Kragic Jensfelt, Mats Lewan och Robin Teigland för att alla våra folkvalda bör få en dags utbildning i vad som kommer att vara tekniskt möjligt det närmaste decenniet. Det görs mot bakgrund av en ganska omfattande sammanfattning av den aktuella snabba utvecklingen inom bland annat digitalisering, automation, 3D-skrivarteknik och robotisering. En utveckling som ställer samhället inför stora utmaningar och som radikalt kan förändra synen på arbete. Förattarna menar helt riktigt att det nya läget måste mötas med positiva politiska visioner.

Jag delar författarnas syn på behovet av adekvat fortbildning för alla förtroendevalda. Med hänsyn till ansvaret bör särskild tonvikt rimligen läggas på riksdagens ledamöter. Förslagsvis kan en årligen återkommande 1-veckas fortbildningskurs erbjudas på det ganska långa sommaruppehållet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s