Klokskap från påve Franciscus:”Tröttna aldrig på ordet dialog”

Till ett möte i Rom som närmast kan ses som en taliensk Almedalsvecka på årets tema “Du är bra för mig” har påven sänt viktigt budskap som bland annat berör tidens individualism och förmågan att leva tillsammans. Han betonade också den centrala roll som en fruktbärande politisk dialog har för förtroende,fred, säkerhet och välstånd (jämför till exempel med eländet i Syrien !)

Jag citerar slutligen följande från vatikanradions sajt:

Vidare skriver påven att:”inför hotet mot fred och säkerhet, är vi kallade att vara medvetna om att det först och främst rör sig om en existentiell osäkerhet som gör oss rädda för andra. Vi är alla inblandade i förändringarna”, skriver han och upprepar ännu en gång att vi aldrig får tröttna på ordet dialog. Både att uppmana till dialog och framförallt dialogera.

”För ett sant och äkta möte krävs en tydlig identitet, samtidigt som vi visar öppenhet och tillgängligheten, att vi försöker förstå vad som rör den andres hjärta, vad denne verkligen söker efter. Detta är en utmaning som alla människor av god vilja är kallad till.”

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s