Ett nytt samtals- och förhandlingsklimat inom världspolitiken….

MÅSTE rimligen vara högprioriterat mål för svensk feministisk utrikespolitik när Sverige snart går in på plats i FN:s säkerhetsråd. Sedan några år har vi levt med påtagligt ökade spänningar –förutom genom flera svåra konflikter i Mellanöstern–  i synnerhet mellan Ryssland–EU/USA  och Kina —en rad av Kinas grannar. Språkbruk och provokativa ageranden också i vårt eget närområde har på ett obehagligt sätt närmat sig kallakrigsnivån, något som minskar möjligheterna till eller helt blockerar vettiga kotakter.

Förhoppningsvis finns hos många  politiska  ledare  insikterna och viljan att undvika upprepa stegen som ledde fram till två av historiens värsta blodbad under förra seklet.

Det gäller bland annnat att hyfsa språkbruk och mycket aktivt söka öppningar för fortsatta kotakter och fruktbärande dialoger. Och detta tillsammans med andra aktiva konkreta förtroendeskapande åtgärder.

Det har under senaste dagarna kommit ett par högintressanta debattartiklar på liknande tema  som jag varmt rekommenderar för läsning och reflektion , nämligen

1) Aftonbladet 2016-08-06 av Maj Britt Theorin och Ingela Mårtensson, båda från Kvinnor för fred–betitlad : Kärnvapenfrihet är ingen garanti

2)DNdebatt 2016-08-06  av förre utrikesministern Hans Blix och fyra fd ambassadörer, betitlad: Terrorismen större hot mot Sverige än Ryssland

3) DNdebatt 2016-08-09 replik på artikel 2 av 12 kända försvarsdebattörer, betitlad: Natomotståndarna blandar och blundar

 

 

 

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s