Skyddet mot terror och andra katastrofer och svåra kriser måste effektiviseras!

Under de senaste åren har vi allt oftare genom en lång rad terrordåd, stora skogsbränder, megaöversvämingar med mera i vår omgivning påmints om vår sårbarhet och hur viktigt det är med i förväg välgjorda skyddsplaner och genomförda övningar. En rad centrala, regionala och lokala myndigher typ MSB och olika delar av polisen har redan gjort ett omfattande,  berömvärt arbete. Som DN idag tar upp  på ledarplats behövs dock helt klart ett nytänk och fast struktur för ansvarig ledning på nationell och regional nivå. Det handlar om att ha ansvaret och makten och kapaciteten att snabbt agera koordinerat.

DN:s ledarskribent har helt rätt! Det är synnerligen viktigt att Sverige får en sådan instans! Snarast!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s